neonatalvården

Ännu inget sommarschema på neonatalen i Sundsvall

Ännu inget sommarschema på neonatalen i Sundsvall
Åsa Holgersson,huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Sundsvall, vill se långsiktiga lösningar. – En bra löneutveckling och betald utbildning för sjuksköterskor som akademisk specialisttjänstgöring, AST, behövs. Tyvärr är Västernorrland en vit fläck på AST-kartan, säger hon till Vårdfokus. Foto: Jessica Vestlund

Trots att det är mitten på juni är sommarschemat inte klart på neonatalavdelningen i Sundsvall. Fortfarande saknas tio sjuksköterskor. Vårdförbundet är kritiskt till arbetsgivarens insatser hittills.

Det är råder brist på neonatalsjuksköterskor på flera håll i landet. Som Vårdfokus skrev i förra veckan fattas över 30 sjuksköterskor inom neonatalvården bara i Stockholm. Vid Ryhovs sjukhus i Jönköping rapporteras om överbeläggningar på neonatalavdelningen och hänvisning av riskförlossningar till andra län.

Även i Västernorrland är läget ansträngt inom neonatalvården. Vid neonatalavdelning 45 vid Sundsvalls sjukhus arbetar i dag 17 sjuksköterskor. Men de skulle behöva tio kolleger till för att fullt ut bemanna de tolv vårdplatserna.

Ständig brist

Sjuksköterskorna går ständigt kort, får arbeta både dubbel- och extrapass. De har svårt att koppla av på lediga dagar eftersom de riskerar att bli inringda till jobbet. Flera av sjuksköterskorna har hört av sig till Vårdförbundet i Västernorrland och berättat om oron för den egna hälsa – och för patientsäkerheten.

Vårdförbundet har vid flera tillfällen under våren påtalat bristerna i arbetsmiljön för arbetsgivaren och den situation som blivit allt mer akut inför sommaren.

– Vi tycker inte att arbetsgivaren gör tillräckligt för att rekrytera och behålla sjuksköterskor, säger Åsa Holgersson som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet vid Sundsvalls sjukhus.

Färre vårdplatser

I slutet av maj valde Vårdförbundet att lämna in en så kallad 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren om den dåliga arbetsmiljön på avdelningen. Arbetsgivaren skriver i sitt svar att bemanningssituationen visat sig vara mycket bekymmersam och nästintill omöjlig att klara av utan extraordinära åtgärder.

Avdelningen kommer nu att minska ner antalet vårdplatser från tolv till åtta för att lätta något på trycket under sommaren.

Vårdförbundet i Västernorrland sitter i förhandlingar med arbetsgivaren om sommarschemat och kommer även att ta ställning till en om deras anmälan ska skickas vidare till Arbetsmiljöverket.

Blir en tuff sommar

Åsa Holgersson tror att det kommer att bli en tuff sommar på neonatalen i Sundsvall, både för personalen och med det minskade antalet vårdplatser.

– Det är går inte att hänvisa vidare till närmsta sjukhus i Östersund eller Umeå eftersom de också har en pressad situation. Vi får bara hålla andan och hoppas att det inte föds så många små eller sjuka barn i sommar, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida