neonatalvården

Vem ska ta hand om de för tidigt födda?

Vem ska ta hand om de för tidigt födda?
Vården av för tidigt födda och sjuka nyfödda ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. Bild: Mostphotos

Stockholms neonatalavdelningar saknar över 30 sjuksköterskor. Det leder till färre neontalplatser och på sikt är ledningen allvarligt bekymrad över bristen på specialistsjuksköterskor. 

15 juni 2016

När BB Sophia stängde i mitten av maj försvann även 12 neonatalplatser i Stockholm. Förutom att ta hand om de barn som föddes på BB Sophia och som behövde neonatalvård tog avdelningen emot nyfödda från andra sjukhus i Stockholm. På avdelningen arbetade 40 sjuksköterskor och barnmorskor. 

Vid de neonatalavdelningar som nu är kvar är bristen på sjuksköterskor stor. Karolinska universitetssjukhuset saknar totalt 30 sjuksköterskor vid sina neonatalavdelningar på Huddinge, Solna och Danderyd. Vid neonatalen på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset fattas tre nattsjuksköterskor.

Lång introduktion

För att börja arbeta som sjuksköterska inom neonatalvård krävs en lång inskolning, minst sex veckor, även för den som är barnsjuksköterska eller barnmorska. Vården är tekniskt och medicinskt avancerad och sker i samverkan med föräldrar som ofta befinner sig i kris.

– Vi har främst fått nyutexaminerade sjuksköterskor vilket innebär att de behöver både komma in i sin yrkesroll och lära sig vården av barnen och familjerna. Det tar tid, ungefär tre månaders inskolning får man räkna med och sedan upp till ett år innan de kan arbeta helt självständigt, säger Marina Adler Runow, vårdenhetschef vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Av de sjuksköterskor som arbetade på BB Sophias neonatalavdelning har ingen ännu sökt jobb på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Däremot börjar några av de erfarna barnsköterskorna där redan nu i sommar. Karolinska universitetssjukhuset har anställt drygt tio sjuksköterskor från BB Sophia den närmaste tiden.

Stor brist på sikt

För att klara vården av sommarens prematura och sjuka nyfödda i Stockholm har neonatalavdelningarna vid Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset gjort gemensamma kraftsamlingar. Man förstärker upp på BB och inom den neonatala hemsjukvården samt på transportsidan.

– Med hjälp av enorma insatser från personalen, som flyttar semestrar och tar extrapass, ser det ut som vi har kontroll över sommaren. Det brukar vare en period då vi samarbetar över sjukhus- och landstingsgränserna och det gör vi i år också. Jag känner mig mer bekymrad över den långsiktiga bristen på specialistsjuksköterskor, det är ett reellt problem, säger Boubou Hallberg som är verksamhetschef vid neonatalvården på Karolinska universitetssjukhuset.

Han menar att det behövs insatser för att säkerställa behovet av specialistsjuksköterskor, som till exempel den uppdragsutbildning som startat för neonatalsjuksköterskor vid Karolinska institutet.  

– Sedan behövs självklart en hållbar arbetsbelastning och hälsosamma scheman.

Enligt Marina Adler Runow kommer all personal att få den semester de önskat i år, även om det innebär att de flesta får ta några extrapass. 

Neonatalvården i Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset har 69 neonatalplatser fördelat på Huddinge, Solna och Danderyd och 30 hemsjukvårdsplatser. Här arbetar 197 sjuksköterskor och barnmorskor. I sommar minskas slutenvårdplatserna till 56.

Sachsska barn- och ungdomssjukhus har totalt 30 platser, varav 24 är öppna, fördelat på två avdelningar. På neonatalen arbetar 50 sjuksköterskor och barnmorskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida