Specialistutbildning

Kritik mot att specialistutbildade binds vid treårskontrakt

Kritik mot att specialistutbildade binds vid treårskontrakt
Anna Bergström, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg. Foto: Privat

Gävleborg är ett av de landsting och regioner som får kritik av Vårdförbundet för att låsa fast anställda vid tidsbestämda kontrakt efter betald specialistutbildning.

15 augusti 2017

Förra veckan gick Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ut i en debattartikel i Dagens Medicin och kallade landsting som ställer krav på fortsatt anställning efter att en sjuksköterska specialistutbildats för ”stoppklossar”.

”Osäkra ekonomiska förutsättningar är ett av de största hindren för att sjuksköterskor ska påbörja en specialistutbildning”, skriver Sineva Ribeiro som anser att de fåtal landsting som binder sjuksköterskor vid att stanna kvar fler år efter avslutad specialistutbildning riskerar att hindra både enskilda sjuksköterskors och hela vårdens utveckling.

Tre år krävs

Den här veckan har debatten fortsatt lokalt, exempelvis i Gävleborg som infört inte mindre än 53 utbildningsplatser. Några få började i våras, de flesta nu till höstterminen.

Upplägget liknar AST, Akademisk specialisttjänstgöring, som Vårdförbundet förespråkar, men med den stora skillnaden att ett krav på att jobba kvar inom regionen tre år efter färdig utbildning ingår i kontraktet som tecknas direkt med arbetsgivaren.

– I förhandlingarna med arbetsgivarna fick vi allt vi ville och mer därtill. Men eftersom de höll fast vid detta med tidsbestämd anställning kunde vi inte teckna kollektivavtal, säger Anna Bergström, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg.

Avskräckande effekt

Förutom att detta krav kan fungera avskräckande och göra att sjuksköterskor känner tvekan inför att specialistutbilda sig, är Anna Bergström rädd för att det kan få negativa effekter på medlemmarnas möjligheter att löneförhandla. Det kan också ställa till problem för individer som av olika anledningar kan behöva flytta.

Men här säger region Gävleborgs HR-direktör Karin Rysted att regionen ska hjälpa till om den situationen uppstår, genom att försöka avtala med den nya arbetsgivaren om att ta över de kostnader som investeringen inneburit.

– Vår ambition är att ingen enskild medarbetare ska drabbas ekonomiskt av detta. Det kan såklart hända saker i ett liv som man inte rår över.

Lyckas inte förhandlingarna med den nya arbetsgivaren finns en riktlinje i regionen som säger att det ska göras en individuell bedömning av om bytet av arbetsgivare har rimliga skäl och om personen ska behöva bli återbetalningsskyldig eller inte. 

Gynnar ändå vården

Anna Bergström berättar att Vårdförbundet i Gävleborg kommer att fortsätta jobba för att regionen ska ta bort kravet på fortsatt anställning tre år efter färdig specialistutbildning. Hon tycker att det är onödigt.

– Arbetsgivaren måste tänka större, bristen på specialister är ett nationellt problem. Om den här personen kanske använder sin kunskap i ett annat landsting, då kommer den ändå Sverige och vården till gagn.

Vad betyder det för Gävleborg att regionen kommer att ha mer än 50 nya specialister inom 1-2 år?

– De är ett stort ansvar som regionen tar eftersom de specialistutbildar så många jämfört med många andra landsting. Det kommer såklart att få en positiv effekt för vårdtagarna i Gävleborg. Men vi ska också komma igång att vi har stora pensionsavgångar av specialistsjuksköterskor. Många kommer att ersätta specialister som går i pension. Det kommer inte att täcka bristen därför behöver vi fortsätta utbilda.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida