Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på Södersjukhuset

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på Södersjukhuset
Senast den 18 april ska Södersjukhuset ha tagit fram en handlingsplan för hur arbetsmiljön ska kunna förbättras på kardiologavdelningarna. Arkivbild: Fotogruppen Södersjukhuset

Efter att Vårdförbundets skyddsombud slagit larm om dålig arbetsmiljö på Södersjukhusets kardiologavdelningar kräver Arbetsmiljöverket nu att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för att förebygga ohälsa och olycksfall bland de anställda.

Som Vårdfokus tidigare berättat har Vårdförbundets förtroendevalda på Södersjukhusets tre kardiologavdelningar i Stockholm bett Arbetsmiljöverket om hjälp att komma tillrätta med arbetsmiljön.

Inför sommaren 2015 ändrades bemanningsmålen på avdelningarna. Från att sjuksköterskorna tidigare ansvarat för 5-7 patienter skulle de ta hand om 7-9, vilket är en stor förändring med tanke på hur sjuka patienterna i regel är.

Drabbas av samvetsstress

I somras skrev de förtroendevalda ett brev till ledningen där de beskrev hur en majoritet av sjuksköterskorna upplevde att de pressas till gränsen för vad som är rimligt. När de inte hinner ge patienterna den omsorg och omvårdnad som de tycker behövs drabbas de av samvetsstress, vilket bland annat leder till fysiska symtom som hjärtklappning och sömnproblem.

Först efter ett halvår svarade verksamhetschefen. Men innehållet i dennes brev uppfattades av de förtroendevalda som ett ”icke-svar”. I stället för att bejaka medarbetarnas känsla av att inte mäkta med situationen fick de på punkt efter punkt veta hur fel de hade.

Därför skickade de förtroendevalda sitt brev vidare till Arbetsmiljöverket i form av en 6:6a-anmälan. Myndigheten besökte avdelningarna i mitten av februari i år och har nu skickat ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren.

Kräver handlingsplan

Bland annat hänvisar Arbetsmiljöverket till en psykosocial medarbetarenkät som gjordes på avdelningarna i höstas. Enligt den framgår det att de anställda inte mår särskilt bra.

Arbetsmiljöverket kräver därför att arbetsgivaren utifrån enkätresultaten ska bedöma riskerna för att den höga arbetsbelastningen och stressen kan leda till olycksfall och ohälsa. Arbetsgivaren ska även utreda de bakomliggande orsakerna till varför det är så tungt och stressigt för personalen.

De åtgärder som arbetsgivaren anser behövs för att förbättra arbetsmiljön ska redovisas i en handlingsplan. I denna ska även anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att det blir gjort. Senast den 18 april vill Arbetsmiljöverket ha svar på hur kraven har uppfyllts.

Om inte bristerna och riskerna åtgärdas kan myndigheten komma att besluta om ett föreläggande eller förbud av versamheten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida