arbetstider

Karolinska backar om nattarbetstiden

Karolinska backar om nattarbetstiden
Anna Irestig är glad för kollegernas skull. Själv hann hon säga upp sig innan beslutet kom.

I höstas införde  öron-, näsa- och halskliniken i Huddinge 40-timmarsvecka även för sjuksköterskorna på natten. Nu har fem slutat och arbetsgivaren tvingats tänka om.

Nattsjuksköterskan Anna Irestig är lättad. Efter Vårdfokus artikel om de tunga villkoren på kliniken har ledningen tänkt om. De tar bort kravet på att nattsjuksköterskornas heltidsmått ska vara 40 timmar per vecka.

Den tunga arbetstiden på natten har lett till tre arbetsskadeanmälningar. En av sjuksköterskorna har blivit sjukskriven.

Det var i september när avdelningen gick tillbaka till att bli en veckoavdelning med vård måndag till fredag som Karolinska valde att tolka kollektivavtalet som att 40-timmarsveckan även gäller för nattpersonalen.

Personalen protesterade

Personalen protesterade och Vårdförbundet försökte förhandla med arbetsgivaren om olika alternativa lösningar. Sedan dess har fem nattsjuksköterskor sagt upp sig på grund av arbetstiden.

– Vi sa redan då att den nattarbetstiden var orimlig och att de skulle förlora sina sjuksköterskor. Men det var kalla handen för våra förslag. Jag är glad att arbetsgivaren ändrat sig, men tycker det är sorgligt att det först behövde gå ut över våra medlemmars hälsa, säger Liv Andersson, förtroendevald för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset.

Fem stängda vårdplatser

När Anna Irestig vände sig till Vårdfokus i maj hade bristen på nattsjuksköterskor lett till att endast sju av tolv vårdplatser kunde hållas öppna.

– Jag är glad för mina kollegers skull, och stolt över att jag åstadkommit något. Men själv hade jag redan hunnit både säga upp mig och få nytt jobb. Det här beslutet kom för sent, vilket är synd, för jag trivs väldigt bra här annars, säger hon.

Chefssjuksköterskan Anne-Charlotte Brauer menade redan i Vårdfokus tidigare artikel att situationen blivit ohållbar. Nu har arbetsledningen gjort en samplanering med kliniken i Solna som har öppet alla dagar i veckan; Huddinges nattsjuksköterskor kan jobba där på vissa röda dagar, så kallade lätthelger.

– Då kommer vi kunna lägga om anställningsvillkoren för natten till 32,2 timmar, säger hon.

Det är samma arbetstidsmått som resten av nattsjuksköterskorna inom Karolinska universitetssjukhuset har.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida