Diabetesvård

Årets diabetessjuksköterska ”poppar” ständigt nya idéer

Årets diabetessjuksköterska ”poppar” ständigt nya idéer
Marie Lindström tog emot utmärkelsen på det diabetologiska vårmötet. Bild: Privat

Kollegerna beskriver Marie Lindström som en popcorn-maskin av idéer. Mest handlar de om hur patienterna ska få den vård som passar dem. Hon tycker många gånger att vården är gammaldags organiserad.

Marie Lindström på Ersta sjukhus diabetes- och endokrinmottagning valdes nyligen till årets diabetessjuksköterska av föreningen för sjuksköterskor i diabetesvård. Hon tog emot utmärkelsen på det diabetologiska vårmötet.

– Jag är själv chockad, det är mina kolleger som nominerat mig. De tycker att jag har mycket idéer, och det stämmer, för idéer kommer hela tiden om hur vi i vården kan underlätta för de som lever med en kronisk sjukdom, säger hon.

Insulinpumpar och mätare

Marie Lindström har arbetat på Ersta i tolv år. Dessförinnan var hon på Södersjukhuset, där hon var van att arbeta med teknik och insulinpumpar. På Ersta har hon byggt upp pumpmottagningen som numera har många fler unga patienter.

­– När jag kom hade vi nästan bara patienter med typ 2-diabetes här. Men jag har fortsatt med mitt täta samarbete med Sachsska barnsjukhuset och vi har kunnat ta emot många ungdomar som ska slussas över i vuxendiabetesvården.

Hon vill ge ungdomarna bästa möjliga start. Erstas mottagning har vuxit till Sveriges största för unga vuxna med typ 1-diabetes.

– Jag värnar om varje person och det personliga mötet. Nu är hälften av våra patienter under 30 år. Jag har haft förmånen att utveckla vården och arbeta som jag själv vill mycket.

Pedagog och föreläsare

De senaste åren har tekniken med kontinuerlig mätning av blodglukos exploderat och många av klinikens patienter har en mätare.

– Det är ganska avancerad teknik numera. Man ska tycka att det är roligt för att hinna förkovra sig och hänga med.

Läs Vårdfokus tema om diabetesvård här.

Hennes starka intresse för medicinsk teknik lyftes också fram av kollegerna. Samt att hon är en ”sann pedagog och ofta anlitad föreläsare”.

Vill öka tillgänglighet

Marie Lindström vill att det ska vara lätt för patienterna att få snabb kontakt med henne eller sin läkare. Hon tycker att systemet med den automatiska telefonsvararen TeleQ och liknande system är otympliga.

– Jag tycker att mycket i vården är organiserat utifrån oss som jobbar här, att vi är här mellan åtta och fyra. Men patienterna har sin sjukdom dygnet runt. Vården känns gammaldags organiserad, patienterna vill ha snabbare lösningar.

Mottagningen har testat videobesök och nu är det dags att prova att chatta med patienterna om deras frågor.

– Jag vill ha en modern, tillgänglig vård och ändå klara produktionskraven. Jag ser framför mig ett smörgåsbord där patienten kan välja utifrån sina egna behov. Jag gillar personcentrerad vård.

Det finns mycket med mottagningens arbete som hon tycker fungerar bra också.

– Vi har kontinuitet med både läkare och sjuksköterskor. Här får patienterna möta riktigt kunniga specialister, som också arbetar kvar.

Förutom att hon beskrivs som en popcorn-maskin av ideer är hon också en mångsysslande entreprenör. Hon är engagerad i utbildningen både av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, samt skriver på en magisteruppsats.

Skriver magisteruppsats

Prissumman hon fått är 25 000 kronor och ska användas för kunskapsinhämtning och främja personlig utveckling i diabetesvården. Marie Lindström har inte bestämt sig hur, men nämner spontant magisterstudien.

Där intervjuar hon unga kvinnor med diabetes som använder ett reflektionsblad om ämnen som egenvård, för att själva känna vad de behöver stöd med och vad de klarar bra själva.

– Intervjuerna är så spännande. En del av deras upplevelse av att leva med diabetes kommer från oss i vården. Det kan vara exempelvis att vi inte får dem att känna sig inbjudna till samtal, utan är fokuserade på kontroller och värden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida