Barnmorska fick ?250 000 kronor

Barnmorska fick ?250 000 kronor
Maria Hogenäs (längst till vänster) tog emot priset med kollegan Eva-Maria Wassberg, mamman Falas med månadsgamla Abdullahi och doulan Ubah Abdisamad från Somalia. Utdelare var Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Foto: Jerker Andersson

Stora priset. Juryn utsåg Maria Hogenäs som vinnare för sitt arbete med att ge utrikesfödda en positiv förlossningsupplevelse, något hon även tror underlättar integration.  

30 november 2016

Efter prisutdelningen den 9 november var Maria Hogenäs märkbart rörd.

?– Ett sådant här pris hjälper till att rikta ljuset mot kvinnorna som får vår hjälp. Det ger hopp och det är framför allt deras pris, sa hon. ?

Årets Vårdförbundspris, det åttonde i raden, gick till insatser som bidrar till personcentrerad vård, något som i hög grad gäller för Maria Hogenäs arbete. Hon är verksamhetsledare för den ideella föreningen Födelsehuset doula & kulturtolk i Göteborg. Där rekryterar, utbildar och handleder hon doulor som i sin tur hjälper utlandsfödda kvinnor i samband med graviditet och förlossning. ??

Verksamhetens mötesplats heter Mamma-forum. Hit kommer gravida från världens alla hörn. Kvinnorna remitteras från mödravården och Migrationsverket eller har fått tips från någon landskvinna.

?Många bär på svåra trauman från krig och konflikter. Någon är minderårig och blev gravid under flykten till Sverige. De talar inte svenska, har ringa eller ingen kunskap om hur den svenska vården fungerar och lever ofta utanför samhället.

?Doulorna fungerar som ett praktiskt, socialt och kulturellt stöd och följer ofta kvinnorna och deras familjer upp till ett år efter födseln.?

– Det handlar om tillit. Med en doula skapas ett ovärderligt förtroendekapital som främjar viljan att bli en del av samhället. Det ser jag varje dag i mitt arbete, säger Maria Hogenäs.

?Hon är övertygad om att en positiv förlossningsupplevelse i förlängningen kan hjälpa kvinnorna och deras familjer att lättare integreras i Sverige. Föreningen erbjuder även svenskundervisning för gravida, pappagrupper och öppen förskola.??

Vad ska du göra med pengarna??

— Jag kommer att resa till Sydafrika med en kollega för att utbilda doulor. Sydafrika tar emot många flyktingar och behovet av att hjälpa kvinnorna är stort. Jag har även ett utbytesprojekt på gång i Kongo-Kinshasa för att bygga upp en förlossningsavdelning där. Sedan kommer vi att ha en stor fest på Mammaforum med alla doulorna, så klart.


…och de här fick 75 000 kronor vardera

De har en nollvision mot tvång
Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann, psykosavdelning 242 vid Mölndals sjukhus i Göteborg.

Redan i våras skrev Vårdfokus om psykosavdelningen vid Mölndals sjukhus som låter bältessängen stå i det längsta när patienterna blir oroliga och arga. Onödiga regler har tagits bort och personalen gör sitt yttersta för att möta patienternas önskemål, till exempel att välja vem som ska ge en injektion.

Delaktiga patienter minskar hot och våld och därmed också behovet av tvångsåtgärder. Endast ett par gånger har de behövt använda bältessängen sedan i våras.

Hon vet hur sår läker bäst: Med delaktig patient
Linda Jervidal, sårsjuksköterska i kommuner, slutenvård och primärvård i Region Jämtland Härjedalen och med kvalitetsregistret Rikssår.

Ett bra förband är inte allt. Kontinuitet, delaktighet och rätt diagnos är lika viktigt, menar distriktssköterskan Linda Jervidal. Då ökar också patientens delaktighet i vården.

Hennes patienter kan ha gått länge med smärtsamma, vätskande och kanske illaluktande sår innan de får rätt behandling. Så snart såren börjar läka får de mindre smärta, social isolering bryts och livskvaliteten ökar. Linda Jervidal fungerar även som sårkonsult för hela länet, håller i utbildningar, deltar i upphandlingar med mera.

De lyssnar på patientens mål med vården
Caroline Pettersson och Julia Olsson, hjärtintensiven avdelning 347, Östra sjukhuset i Göteborg.

Tillsammans med kollegerna har sjuksköterskorna Caroline Pettersson och Julia Olsson utarbetat en ny typ av rond som ökar patientens delaktighet. Patienten inleder numera ronden och får möjlighet att själv formulera sina mål med vården. Provtagningar och behandlingar planeras tillsammans med personalen och allt dokumenteras på begriplig svenska i vårdplanen som sedan delas ut till patienten.

Lästips:
Vårdfokus reportage i nr. 4, 2016 från psykos­avdelning 242. 

Bubblare

Nytt för i år var att juryn uppmärksammade bra nomineringar där ett personcentrerat arbetssätt just startat. De så kallade ”bubblarna” fick 12 500 kronor vardera.

Joachim Eckerström, Stockholm:
Självvald inläggning vid emotionell instabilitet.

Maysae Quttineh; Jönköping:
Biomedicinsk analytiker som diagnostisk partner i personcentrerad vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida