Patientjournal

Blodsmittemärkning i journalen slopas

Blodsmittemärkning i journalen slopas
Det finns inget lagligt stöd eller krav på att journalen ska vara märkt med blodsmitta, skriver Stockholms smittskyddsläkare i sitt underlag inför beslutet. Arkivbild: Getty Images

Att särskilt märka ut journalen med blodsmitta riskerar att inge en falsk trygghet eller vara vilseledande. Det menar smittskyddsläkarna i Stockholm där märkningen tas bort.

I dag får personer med till exempel hepatit b, c och hiv sina journaler märkta med blodsmitta. Syftet är att uppmärksamma vårdpersonal på att det finns risk för smittöverföring vid kontakt med patientens blod och kroppsvätskor.

Allt blod ska behandlas som smittsamt

Märkningen har fått kritik från bland annat patientorganisationer som upplever det som stigmatiserade. Även vårdpersonal har ifrågasatt rutinen då det kan leda till en negativ särbehandling av enskilda patienter.

Nu har smittskyddsläkarna i Stockholms läns landsting tagit initiativ till att få bort blodsmittemärkningen från patientjournalen. Läkarna menar att vårdpersonal ska behandla allt blod och blodtillblandade vätskor som smittsamma. Det innebär att man alltid ska följa basala hygienrutiner i kontakt med alla patienter, som handskar när det finns risk för blodkontakt.

Grönt ljus från landstinget

Smittskyddsläkarna anser att märkningen kan inge en falsk trygghet eftersom patienter kan ha smittsamma sjukdomar även om journalen inte är märkt med blodsmitta. Det kan handla om patienter som inte är testade eller har smittats efter sista negativa test. Det kan också hända att märkningen uteblivit på grund av bristande rutiner.

Läkarnas initiativ har förankrats hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och i februari fattades ett beslut om att ta bort blodsmittemärkningen i landstinget. Information om blodsmitta kommer att finnas kvar i journalen när det bland annat diagnos, provsvar och anteckningar.

Gravida undantas

Enda undantaget där märkningen kommer att finnas kvar, åtminstone under en övergångsperiod, är hos gravida med blodsmitta. Här anses det extra viktigt att uppmärksamma blodsmittan direkt för att kunna vidta speciella åtgärder under eller direkt efter förlossningen för att hindra smittspridning till barnet. På sikt skulle andra dokumentationsåtgärder behövas där, menar smittskyddsläkarna.

Bland de första, om inte den första, regionen att ta bort blodsmittemärkningen var  Blekinge. Sedan årsskiftet märks inga, utöver gravidas, journaler med blodsmitta i regionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida