Lönekamp

Danska sjuksköterskor strejkar för rättvisa löner

Danska sjuksköterskor strejkar för rättvisa löner
Malin Theilmann har tillsammans med tusentals kollegor tagits ut i strejk den här sommaren. Foto: privat.

I slutet av augusti kommer drygt 6 000 danska sjuksköterskor att vara uttagna i den strejk som pågått sedan början av sommaren. En av dem är svenska Malin Theilmann.

‒ Det har varit en väldigt annorlunda sommar. Jag har arbetat några dagar inom så kallad nödberedskap och haft jourpass, men annars har jag varit uttagen i strejk, berättar Malin Theilmann på telefon från Ringsted på Själland där hon arbetar inom den kommunala hemsjukvården.

Hon tycker att det har varit alltför tyst från både arbetsgivarna och politikerna under sommaren. Även media har haft mer fokus på EM-fotboll och OS än den pågående sjuksköterskestrejken.

Sjuksköterskan Malin Theilmann
Svenska sjuksköterskan Malin Theilmann arbetar inom den kommunala hemsjukvården i Danmark. Foto: privat.

‒ Det är tråkigt att det varit så tyst och att retoriken i media mest handlat om att vi är arga sjuksköterskor som bara vill ha mer i lön. Frågan är ju mycket större än så, säger Malin Theilmann.

Hon hoppas dock att det ska bli mer tryck på arbetsgivarna när strejken utvidgas under augusti och att pressen på politikerna ökar när fler drabbas av konsekvenserna.

Nej till medlarbudet

Strejken bland danska sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor startade den 19 juni sedan medlemmarna i fackförbundet Dansk Sygeplejeråd sagt nej till medlarnas bud. Strejken har utvidgats successivt under sommaren till 6 200 anställda på sjukhus och i kommuner.

‒ Så länge arbetsgivarna och politikerna fortsätter sticka huvudet i sanden har vi inga andra möjligheter än att dra åt tumskruvarna, säger Grete Christensen som är ordförande i Dansk Sygeplejeråd, i ett pressmeddelande.

De som går ut i strejk från den 31 augusti är 315 sjuksköterskor som arbetar med att planera övergången till kommuner för patienter som skrivs ut från sjukhus. Det blir stora konsekvenser både för kommunerna och för sjukhusen som inte kommer kunna skriva ut patienter så snabbt som tidigare.

‒ Det gör alltid ont när sjuksköterskor strejkar, vi kan inte undvika att det går ut över patienterna. Därför hoppas jag att de som sitter med nycklarna till en lösning på det här har förstått allvaret efterhand, säger Grete Christensen.

Yrket är nedvärderat

Dansk sygeplejeråd anser att yrket har nedvärderats under lång tid och att sjuksköterskelönerna i Danmark ligger 15-20 procent lägre än andra yrken med motsvarande utbildningsnivå. De är starkt kritiska mot den danska Tjänstemannareformen, ett politiskt beslut från slutet av 1960-talet, där offentliga yrken placerades in på en lönetrappa. Något som låser fast sjuksköterskeyrket på en lägre lönenivå än likvärdiga mansdominerade yrken, enligt förbundet.

‒ Det handlar om att man måste göra upp med en gammaldags syn på kvinnodominerade yrken, säger Malin Theilmann.

Tveksam till strejk

I Danmark, precis som i Sverige, är det stor brist på sjuksköterskor och Malin Theilmann är säker på att bristen kommer att förvärras om inte yrket blir mer attraktivt när det gäller arbetsmiljö, löner och andra villkor. Om strejk är ett bra vapen är hon dock tveksam till.

‒ Historiskt har vi demonstrerat och strejkat flera gånger i Danmark utan att något har hänt. Så jag är inte säker på att det blir så mycket resultat lönemässigt den här gången heller. Det ger inte så mycket eftersom vi inte får strejka fullt ut. Även om vi går ut och skriker på gator och torg så ligger makten i slutändan hos andra. Och det känns hopplöst. Förhoppningsvis så har vi ändå fått fokus på den här frågan så att de politiska partierna förstår att något måste göras.

De strejkande sjuksköterskorna har i alla fall känt stöd från allmänheten och patienterna, säger Malin Theilmann.

‒ De flesta förstår varför vi strejkar och har önskat oss lycka till och sagt ”go kamp”.

Fakta om danska sjuksköterskors löner

  • Sjuksköterskelönerna i Danmark bygger både på tariffer och individuell lönesättning som beror på funktion och kvalifikation. Cirka 8 procent av lönen är individuell och förhandlas lokalt.
  • Lönen består oftast av en grundlön enligt en lönetrappa plus diverse tillägg.
  • En nyexaminerad sjuksköterska anställd i region får i nuläget en grundlön på 25 114 danska kronor, DKK (= 36 177 svenska kronor). Efter 8 år stiger lönen till 29 023 DKK och efter 10 år till 30 414 DKK.
  • Till detta kommer det pension, ob och olika tillägg, som exempelvis ett centralt förhandlat tillägg på 726,72 danska kronor till sjuksköterskor anställda på akutmottagningar och medicinavdelning.

Källa: Dansk sygeplejeråd, www.dsr.dk

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida