Cancervård

De prisas för sitt bemötande

De prisas för sitt bemötande
Anna Hessel, verksamhetschef, Jessica Dahlin (som nominerade mottagningen) och Emma Johansson, barnmorska.

Till gyn-onkologiska mottagningen i Karlstad kan patienterna ringa precis när de vill. Nu prisas barnmorskan Emma Johansson och kollegerna för sitt arbete med att skapa trygghet och sätta människorna de vårdar i centrum.

14 september 2020

Under coronaanpassade former delade den obundna tankesmedjan Forum för Health policy ut patientpriset 2020 i början av september. Endast mottagarna av priset och patienten som nominerat gyn-onkologiska mottagningen i Karlstad fanns på plats under ceremonin som också sändes digitalt.

Barnmorskan Emma Johansson och verksamhetschef Anna Hessel representerade mottagningen och fick ta emot både glasvaser och diplom.

– Det var väldigt överraskande och känns jättekul, säger Emma Johansson.

Missa inga nyheter! Prenumerera på Vårdfokus nyhetsbrev

Trivsel och trygghet

Med det nyinstiftade priset vill Forum för Health policy lyfta patienter och närståendes upplevelser av bra vård. Jessica Dahlin var den som föreslog årets vinnare. I sin nominering skrev hon:

”Hela mottagningen är en sådan oas. Trots att man arbetar med en tung patientgrupp känner man redan när man kliver in genom dörren att alla är på rätt plats och trivs med sitt arbete.”

Forum för Health policy höll med Jessica Dahlin och juryns motivering löd:

Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad är ett fint exempel där samarbete sker över gränserna, patienten är i centrum, alla läkare är pålästa om patientens tillstånd och de digitala verktygen fungerar. Patienterna vittnar om en verklig patientcentrerad vård, med en koordinerande kontaktsjuksköterska som är spindeln i nätet.

Barnmorskans område

En av ”spindlarna i nätet” är Emma Johansson. Hennes titel är kontaktsjuksköterska, men det är som barnmorska hon verkar. Till mottagningen kommer  kvinnor för utredning och behandling av olika cancersjukdomar i de reproduktiva organen.

– De får strålskador i underlivet och mediciner som påverkar deras hormoner, fertilitet och sexliv. Som barnmorska har jag stor användning av min kunskap inom dessa områden, säger Emma Johansson.

Ofta träffar Emma Johansson kvinnorna redan under utredningen och när diagnosen är ett faktum samordnar hon vården. Det handlar mycket om att hålla kontakten med läkarna, följa upp undersökningar och förmedla kontakt med till exempel dietist och fysioterapeut.

I arbetsuppgifterna ingår också cytostatikabehandling, omläggning av centrala infarter och operationssår, provtagning och läkemedelsuppföljning.

– Beroende på vilken typ av behandling, och patientens behov, håller vi kontakt. Det finns vissa rutiner, men det alltid patienten som styr. Några vill klara det mesta själva, andra behöver mer stöd. Jag frågar alltid hur de vill ha det.

Tillgänglighet och kontinuitet

För patienterna är det lätt att komma i kontakt med mottagningen. Alla kontaktsjuksköterskor har eget telefonnummer utan fasta telefontider.

– Jag svarar inte när jag är med en annan patient, men ringer upp så snart jag kan. Vetskapen om att man kan ringa när man vill ökar tryggheten och gör att patienterna faktiskt ringer mindre. De vågar avvakta när de vet att vi finns där.

På jourtid ringer patienterna direkt in till avdelningen om de har några funderingar. Det är också dit de åker om det inte mår bra på kvällar och helger.

– Är de dåliga är de oftast väldigt infektionskänsliga och då ska de inte utsättas för risken att smittas av andra patienter. Direktintaget till avdelningen utan att passera akuten känner alla till på sjukhuset och det fungerar väldigt bra, säger Emma Johansson.

Stödet viktigast

Precis som Jessica Dahlin upplever mottagningen så märks det att Emma Johansson trivs på sitt arbete när hon berättar om det. Att få följa patienterna i sin svåraste del av livet är meningsfullt. Egentligen tycker hon inte hennes roll som barnmorska är så annorlunda mot den hon hade på förlossningen.

– Det handlar om att ge stöd i ett livsgörande ögonblick, att finnas där för patienten och familjen. Skillnaden är att kontakten är mycket längre på gyn och att en cancerdiagnos påverkar hela familjen på ett annat sätt, inte bara paret där och då. Jag gillar den kontinuiteten och helheten, säger Emma Johansson.

Om Forum för Health Policys patientpris

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser av bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering.

Priset vill också uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.

Forum för Health Policy...

... är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ.

Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.

I styrelsen sitter bland andra Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida