Ambulansschema

De tar strid mot jour på sommaren

De tar strid mot jour på sommaren
Ambulanssjuksköterskorna i Karlstad sätter ner foten. Från vänster: Oscar Jansson, Jeanette Kjörsträd, Linnéa Nilsson, Sebastian Blomqvist, Philip Strömberg, Anki Berggren, Camilla Leander och Sara Berg.

För åtta år sedan tog Värmland bort dygnspass och jour för ambulanspersonalen. Trots det återinförs jouren varje sommar. Men nu sätter ambulanssjuksköterskorna ner foten.

‒ Vi är så less på att inte bli lyssnade på. Nu sätter vi hårt mot hårt, säger ambulanssjuksköterskan Jeanette Kjörsträd i Karlstad.

Ambulanssjuksköterskor i hela Värmland är ense om att nu får det vara nog. De har tappat tilltron till sin arbetsgivare, Region Värmland, och de är stridslystna.

‒ Vi orkar inte en sommar till med jour. Vi är så trötta på att behöva ha den här diskussionen varje vår, säger Carina Lindow Malmstedt, ambulanssjuksköterska och förtroendevald på ambulansen i Arvika.

‒ Jour är förlegat, det är ett sätt för arbetsgivaren att få billig arbetskraft. All tid på jobbet ska vara betald arbetstid, säger Peter Blom på ambulansen i Filipstad.

Orkar inte tio timmar extra

Det var 2013 som Vårdförbundet efter besvärliga förhandlingar lyckades få bort dygnspassen och jourerna inom ambulansen i Värmland. Men sedan dess har jourpassen återuppstått under tolv veckor varje sommar. Det innebär att personalen kan schemaläggas tio timmar extra per vecka. För att ha jour på sin arbetsplats mellan klockan 03 och 08 ersätts de med 30 procent av timlönen.

‒ Vi vill inte ställa upp och ha jour för 60 kronor i timmen, säger Jeanette Kjörsträd i Karlstad.

Ambulanssjuksköterskor i Arvika
Ambulanssjuksköterskorna i Arvika är trötta på att frågan om sommarjour kommer upp varje år. I förgrunden Janna Jansson och Tony Gullquist. Foto: privat.

I Arvika har kravet på jour lett till uppsägningar, berättar Carina Lindow Malmstedt.

‒ Det är många som känner att de inte orkar med att jobba tio timmar till och just på sommaren när man gärna vill vara ledig. För en del blir det omöjligt att få ihop livspusslet, en kollega sade nyligen gråtande upp sig, säger hon.

Svårt att rekrytera

De tycker att det dessutom svider extra mycket att ambulansen har blivit exkluderad när det gäller extra OB-ersättningar som regionen beslutat om. För att kunna rekrytera till arbetsplatser där det är svårbemannat har arbetsgivaren infört ett påslag.

‒ Vi har fått höra att det inte är rekryteringsproblem till ambulansen så därför får vi inte den extra OB-ersättningen. Samtidigt inför de jour för att de inte lyckas rekrytera tillräckligt många sommarvikarier. Det går inte ihop, säger Jeanette Kjörsträd.

Att det är svårt att rekrytera tycker även Christer Lagerberg som är tillförordnad ambulanschef i Region Värmland. Jour sommartid är nödvändigt för att man inte lyckas anställa tillräcklig många semestervikarier, enligt honom.

‒ Vi har försökt jättemycket varje år, men vi brukar lyckas rekrytera ungefär 20 vikarier och det skulle behövas lika många till för att klara verksamheten under semesterperioderna.

Föreslår ny arbetstidsmodell

Från arbetsgivarens sida ser man det som att man under flera år försökt lösa jour-frågan men inte fått med sig Vårdförbundet på de förslag som förts fram.

‒ Jag har i tre års tid kallat Vårdförbundet till diskussion om en periodiserad arbetstidsmodell där man gör färre arbetstimmar under perioden september–maj för att sedan kunna arbeta mer under sommarmånaderna. Vi kan också tänka oss en ersättning kopplad till det, säger Christer Lagerberg.

Men en sådan arbetstidsmodell tycker ambulanssjuksköterskorna inte låter särskilt intressant.

‒ Vem vill jobba mer på sommaren? De förslag vi sett hittills har inneburit massor av tid för oss på sommaren samtidigt som vi får väldigt lite tillbaka resten av året. Om vi ska ställa upp får de nog komma med ett riktigt bra förslag, säger Jeanette Kjörsträd.

Dags att sätta ner foten

Camilla Gustafsson, som är ordförande för Vårdförbundet i Värmland, påpekar också att veckoarbetstiden är reglerad i kollektivavtalet och säger att hon har svårt att se hur Vårdförbundet skulle kunna gå med på arbetsgivarens förslag om periodiserad arbetstid. Hon förstår upprördheten bland ambulanssjuksköterskorna och säger att det har blivit dags att sätta ner foten.

Camilla Gustafsson, ordförande Vårdförbundet Värmland
Camilla Gustafsson, ordförande Vårdförbundet Värmland. Foto: Hans Zetterberg.

‒ När vi kom överens med arbetsgivaren om att ta bort dygnspassen och jourerna för åtta år sedan gick vi i gengäld med på att införa måltidsuppehåll i stället för rast. Men eftersom arbetsgivaren inte har hållit sin del av avtalet har vi sagt upp det nu, säger Camilla Gustafsson.

Ingen tror egentligen att det kommer fungera att införa schemalagda raster i ambulansverksamheten. Det innebär att personalen inte kan rycka ut med kort varsel eftersom de har rätt att ta sin rast och även lämna arbetsplatsen då. Enligt verksamhetschefen Christer Lagerberg tittar arbetsgivaren nu ändå på hur de ska kunna införa rast på ett säkert sätt utan att det går ut över tredje man.

‒ Vi tycker inte heller att det är en verksamhet som lämpar sig för rast, men det är den åtgärd vi kan ta till just nu, säger Camilla Gustafsson.

Står långt ifrån varandra

Konflikten kring jourerna som pågått i flera år har hårdnat och i dagsläget står parterna långt ifrån varandra. Christer Lagerberg hoppas på att kunna få gehör för att införa periodiserad arbetstid nästa år – men ambulanssjuksköterskorna tycker att frågan handlar om helt andra saker.

‒ Det är egentligen en fantastisk arbetsplats vi har. Vi trivs ju och det borde inte vara svårt att få folk att jobba här, även på sommaren. Men i dagens läge måste man ha saker att erbjuda: bra arbetsmiljö med konkurrenskraftiga löner och villkor. Om arbetsgivaren visar att de satsar på oss skulle vi få folk, säger Jeanette Kjörsträd.

Camilla Gustafsson håller med om att det är vad som behövs.

‒ De behöver vara en attraktiv arbetsgivare så att de får fler vikarier. Och lyckas man inte bemanna alla pass under sommaren får man lösa det med bra ersättningar för de som går in frivilligt, precis som man gör i resten av vården. Men att lägga in jour, och därmed öka arbetstiden för alla, för att klara sommaren – det är faktiskt inte så jour ska användas enligt avtalet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida