avancerad specialistsjuksköterska

De tar täten för ny avancerad roll i Sverige

De tar täten för ny avancerad roll i Sverige
Vårdfokus lyckades samla 17 avancerade specialistsjuksköterskor från Sverige på plats i Rotterdam. Foto: Leni Weilenmann.

Flera av de svenska avancerade specialistsjuksköterskorna är på plats på den internationella konferensen i Rotterdam. Men de är bara ett 30-tal i Sverige — jämfört med 228 000 i USA.

Maria Reinwalds tycker inte att det går att jämföra alls hur hon arbetade tidigare som specialistsjuksköterska inom kirurgi mot idag som avancerad specialistsjuksköterska.

I sin roll på vårdavdelningen för kolorektal kirurgi på Östra sjukhuset i Göteborg arbetar hon med en helt ny självständighet. Hon handleder och coachar sjuksköterskekolleger vad gäller omvårdnad, men tar även medicinska beslut och har sin stol på läkarexpeditionen.

”Väntar inte på kirurgen”

Maria Reinwalds

– Jag rondar själv med sjuksköterskorna när inga kirurger är på plats. Likaså ordinerar jag EKG om en patient får bröstsmärtor, tolkar det och skriver en remiss till medicinjouren för bedömning.

Hon är en av 18 svenska avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk sjukvård. Många av dem är på plats på den internationella konferensen i Rotterdam. Flera är här för att tala om sina studier och visa posters.

På plats är också de avancerade specialistsjuksköterskorna inom akutsjukvård Jenny Carlsson och Madelene Vestin, som också utbildats på Linköpings universitetssjukhus. Fyra med den inriktningen är klara. Dessutom arbetar några med lika hög kompetens, men inom primärvård, i Norrbotten. De har utbildat sig i Finland, de senaste åren.

Oväntat få i Sverige

Men de första stegen togs av Skövde högskola som tidigare genomfört en utbildning för avancerade distriktssköterskor. Försök har även gjorts inom psykiatrin.

Vårdförbundets uppskattning är att det i dag finns omkring 30 svenska avancerade specialistsjuksköterskor. Det har arrangören av konferensen, Nederländska nätverket för nurse practitioners, svårt att förstå. Landet har själva drygt 3 000.

– Ja, det var oväntat få i Sverige, som ligger långt fram vad gäller annat inom omvårdnad och sjukvård, säger Petrie Roodbol, professor i omvårdnad och medlem i styrelsen för nätverket.

”Nu gör jag det själv”

De 17 svenska avancerade specialistsjuksköterskorna på plats i Rotterdam går nu i täten för utvecklingen i Sverige. De kan själva handleda nya avancerade sjuksköterskor som man gör exempelvis i USA. I Sverige har de än så länge handletts kliniskt av läkare.

Anna-Carin Andregård

– Den här rollen behövs verkligen i Sverige för patienternas skull. Tidigare i mitt yrkesliv kunde jag se hur de fick ligga och vänta på sjukhuset på att läkare skulle skriva ut dem. Nu gör jag det själv helt enkelt, säger Anna-Carin Andregård.

Hon är avancerad specialistsjuksköterska på kava, kirurgisk akutvårdsavdelning på Ryhov sjukhus i Jönköping. Hon gick ut med första kullen från Linköpings universitet 2014 och har idag en självklar roll som en av de kliniska ledarna på avdelningen.

– Jag handleder både sjuksköterskor och läkare. Jag blir också mycket tillfrågad om att delta i grupper och driva projekt.

Sjuksköterskor behövs i sjukhusledningar

Det här uppmuntras starkt från ledare för organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO, Internationellla sjuksköterskeorganisationen och enorma amerikanska fonder inom sjukvård, som föreläser på konferensen. De menar att sjuksköterskor behövs i alla beslutsfattande funktioner, och ska ha en stol i alla sjukhusledningar. I USA är målet att till 2020 ha 10 000 sjuksköterskor i styrelserum. Speciellt de avancerade specialistsjuksköterskorna anses lämpliga.

Jenny Carlsson och Madelene Vestin, har själva utvecklat sin roll på Kungälvs akutmottagning. Det började med att Västra Götalandsregionen gjorde en satsning för att minska väntetiderna på akutmottagningarna. Förhoppningen är att de ska förbättra flödena.

 

Jenny Carlsson

– I samband med triagen, eller efter, identifieras patienter som kan vara aktuella för oss att bedöma. Det kan till exempel vara patienter med en okomplicerad fraktur, mindre sårskada eller hjärnskakning utan påverkan på medvetandet. Om det behövs kan vi själva sjukskriva patienter i upp till två veckor, säger Jenny Carlsson.

De representerar också akuten i sjukhusets traumastyrgrupp.

Madelene Vestin talar gärna om det viktiga teamarbetet och om utvecklingen rollen har inneburit för henne.

Madelene Vestin

– Vi har framför allt fått en högre utbildning i medicin, och handleds av läkare. Jag tycker att den här karriärmöjligheten som sjuksköterska är viktig.

Rejäla lönelyft

Karriär och mycket ansvar betyder också högre lön. De har alla fått rejäla lyft, jämfört med när de arbetade som specialistsjuksköterskor.

Men de anser att en möjlighet fattas i den svenska rollen, som finns i Storbritannien, USA och Nederländerna.

– Att kunna förskriva läkemedel skulle underlätta för mig att kunna arbeta ännu mer självständigt och fram för allt bli smidigare, till exempel när jag skriver ut patienterna, säger Maria Reinwalds, Östra sjukhuset i Göteborg.

Internationell konferens för nurse practitioners

  • Internationella sjuksköterskeorganisationen ICN, paraplyorganisation för 130 sjuksköterskeorganisationer från ungefär lika många länder, arrangerar för tionde gången en konferens för avancerade specialistsjuksköterskor, som internationellt kallas nurse practitioners eller advanced nurse practitioners.
  • Årets konferens i Rotterdam har lockat 1 500 deltagare från 57 länder.
  • Nederländerna ligger i framkant i Europa med att införa rollen som avancerad specialistsjuksköterska. Landet har ungefär 2 000 avancerade specialistsjuksköterskor, inom en rad områden.
  • Avancerade specialistsjuksköterskor har fördjupad akademisk och klinisk kompetens både inom omvårdnad och medicin. Många länder kräver en masterexamen för titeln.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida