Utmärkelser

De tog hem årets hygienpris

De tog hem årets hygienpris
Delar av personalen från ortopedkliniken i Lund och Malmö åkte upp till Västerås för att ta emot priset under hygiendagarna.

Personalen på ortopedavdelningarna vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö lyckades på kort tid minska antalet kateterrelaterade urinvägsinfektioner med nära 40 procent. För det fick de i veckan ta emot årets hygienpris 2017.

– Det kändes fantastiskt. Att vi ens kom i fråga var i sig hedrande och ärofyllt. Min föreställning om priser är att man får dem för att ha gjort något banbrytande. Vi använde oss bara av de kunskaper som redan finns kring risker med att bära urinkateter.

Det säger en påtagligt stolt Carita Hedar som är en av dem som jobbat för utvecklingen av nya rutiner för katetrar. När och hur de ska sättas samt hur länge de ska sitta kvar.

Carita Hedar är sjuksköterska och enhetschef på avdelning 12 på sjukhuset i Lund, vilket är en av de totalt fem ortopediska avdelningar som finns på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Enkla och tydliga rutiner

På avdelningarna vårdas årligen drygt 5 000 patienter, varav cirka hälften får kateter. Oftast i samband med operation. Trots det har det inte funnits några enhetliga rutiner för katetersättning vid de olika avdelningarna och de som fanns var inte nedskrivna.

En tvärprofessionell arbetsgrupp fick därför i uppdrag att gå igenom den senaste forskningen och olika rekommendationer kring kateterbärande. Gruppen, som leddes av sjuksköterskorna Caroline Elmér i Lund och Stephan Källström i Malmö, har därefter utarbetat enkla, tydliga och lättförståeliga rutiner som all personal på ortopedkliniken försökt att följa sedan i våras. Vårdfokus skrev om rutinerna i höstas.

När den första mätningen gjordes i november i fjol hade det bara hunnit gå sex månader. Trots det hade antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner redan minskat med hela 38 procent.

Inte längre än nödvändigt

Riktlinjerna skiljer sig åt beroende på vilken typ av patient det handlar om. Men i huvudsak går de ut på att ingen ska behöva bära kateter längre än absolut nödvändigt.

– En framgångsfaktor har varit medarbetarnas driv och vilja att genomföra de nya riktlinjerna samt att konsekvent ställa frågan om patienten är i behov av sin urinkateter, säger Carita Hedar.

Svenska vårdhygienpriset delades ut i samband med att Svensk förening för vårdhygien, SFVH, arrangerade hygiendagarna i Västerås 4-6 april.

Pris även till NU-sjukvården

Även NU-sjukvårdens intensivvårdsavdelning fick Hygienpriset 2017. De fick priset för sitt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner genom ökade kunskaper och bättre städrutiner. Undersköterskan Anna Blackwell och iva-sjuksköterskan Lotta Johansson var på plats på hygiendagarna för att ta emot priset.

I juryns motivering står det: ”Svenska Hygienpriset 2017 går till Lotta Johansson och Anna Blackwell för deras pedagogiska arbete med patientsäkerhet genom kartläggning av bakterieförekomst i den patientnära vårdmiljön. Riktade utbildningsinsatser och upprepade uppföljningar har lett till förändrade städrutiner av känsliga tagytor och nya rutiner för inköp av produkter och material som används i den direkta vården”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida