Läkemedelsdelegering

Sjuksköterskan som utmanar Socialstyrelsen

Sjuksköterskan som utmanar Socialstyrelsen
Päivi Vilkkavaara är själv anestesisjuksköterska och initiativtagare till en aktiv facebookgrupp för andra specialistsjuksköterskor. Foto: Privat

Päivi Vilkkavaara rasar mot förslaget att slopa delegeringsförbudet i akutsjukvården. När hon skrev sin debattartikel på facebook fick hon ett enormt gensvar: 150 sjuksköterskor skrev under på en enda kväll.

Päivi Vilkkavaara är full av engagemang för patienterna och sjukvården. Men också oroad för att kvaliteten blir sämre och att den tuffa arbetsmiljön gör att många sjuksköterskor väljer bort vården.

Hon är inte rädd för att ta bladet från munnen, hon var en av tre drivande sjuksköterskor bakom den landsvida vårdmanifestationen den 4 september. Just hemkommen tog hon och sjuksköterskan Charlotta Dickman tillsammans tag i nästa brännande fråga: Socialstyrelsens förslag till ny läkemedelsföreskrift.

Diskussion på facebook

Socialstyrelsen menar att undersköterskor i akutvården har tillräcklig kompetens för att handha läkemedel, precis som det redan är i hemsjukvården.

Päivi Vilkkavaara märkte på diskussionen i sin stora facebookgrupp för specialistsjuksköterskor att sjuksköterskorna däremot inte tyckte det. Där pågick en intensiv diskussion där sjuksköterskor från alla landsändar oroade sig för vad som skulle hända med patientsäkerheten.

Många jobbar tätt ihop med undersköterskorna, deras närmaste arbetskamrater, fulla av respekt för deras arbete. Men sjuksköterskornas erfarenhet var inte att undersköterskorna hade kompetens inom farmakologi.

”Häpnadsväckande förslag”

Debatten fortsatte, för sjuksköterskorna förstod inte alls vad som skulle bli effektivare om undersköterskorna delade på läkemedelshanteringen.

– Socialstyrelsens förslag är häpnadsväckande. Läkemedlen är inte bara en arbetsuppgift, att ställa fram en kopp tabletter på rätt bord. Tvärtom så kräver behandlingen att sjuksköterskorna sätter sig in i varje ny patients sjukdomar och dagsaktuella tillstånd.

Skrev debattartikel

Hon och Charlotta Dickman satte i gång att skriva en debattartikel, tillsammans med delaktiga sjuksköterskor i facebookgruppen. Den har just publicerats både i Svenska Dagbladet och i Aftonbladet och delas flitigt på nätet.

– Socialstyrelsens förslag visar hur långt ifrån verkligheten på golvet de är. I dag är det bara de svårt akut sjuka som får ligga kvar på ett sjukhus. Ytterst få patienter ligger på sjukhus med bara några tabletter Alvedon till behandling. 

När hon publicerade debattartikeln på facebooksidan, som har ungefär 5 300 medlemmar, fick hon 150 namnunderskrifter på en kväll. Sällan har en fråga väckt så mycket reaktioner i gruppen.

– Vi sjuksköterskor behöver få uppmärksamhet för frågan. Allmänheten har inte insett ännu att patientsäkerheten på akutsjukhusen är hotad. De har inte satt sig in i vad skillnaden är. I dag har vi högskoleutbildade sjuksköterskor som granskar ordinationer och gör i ordning och ger läkemedlen.

Utredningen Effektiv vård

Socialstyrelsens föreskrift är tänkt att göra verklighet av förslagen från den statliga utredningen om Effektiv vård. I den och i en förstudie har framkommit att vårdgivare tycker att delegeringsförbudet hindrar ett fullt utnyttjande av kompetens på sjukhusen. Socialstyrelsen skriver att det i dag ges avancerad sjukvård även i hemmen och att skillnaderna minskat i förhållande till akutsjukvård.

– Det är ofattbart att de inte utvärderar först hur det fungerar i hemsjukvården. Socialstyrelsen är ju den myndighet som ansvarar för patientsäkerheten. Det här förslaget är helt ovetenskapligt. Dessutom är den stora skillnaden på akutsjukhusen just att patienterna är akut sjuka och att det är bråttom. Då måste du vara kompetent för att ansvara för läkemedlen.

Själv anestesisjuksköterska

Päivi Vilkkavaara är själv erfaren anestesisjuksköterska som fram till nyligen jobbade på Karolinska universitetssjukhuset men i dag frilansar, mest i Norge.

Högre lön och bättre arbetsmiljö ger henne mer ledig tid och orka att driva på i debatten. Hon säger att det pågår en tyst strejk bland svenska sjuksköterskor i dag. De byter jobb för att få bättre villkor, men många lämnar också vården.

– Många kopplar också ihop delegeringsförslaget med att sjuksköterskor i dag ställer krav både på bättre lön och arbetsmiljö. Om undersköterskorna delar på jobbet behövs färre sjuksköterskor och då behöver arbetsgivare varken betala mer eller förbättra arbetsmiljön. Men till vilket pris för patienterna?

Hon har frågat Socialstyrelsen hur de kunde komma så långt ifrån professionen i sitt förslag. I ett mejl svarade myndigheten att förslaget var förankrat hos sjuksköterskorna. Yrkeskåren har ingått i arbetsgruppen, referensgruppen och i studiebesöken.

– Då är frågan hur mycket deras åsikter blivit respekterade på vägen? Har Socialstyrelsen lyssnat på invändningar från sjuksköterskorna i arbetet? När jag ser det stora gensvaret i diskussionerna i vår facebookgrupp har jag svårt att tro det.

Andra delar okontroversiella

Förslaget innehåller en rad förändringar för förbättrad patientsäkerhet, som kraven på att läkare ska säkerställa att den ordinerade behandlingen är lämplig efter en helhetsbedömning av patienten, att ordinationer till barn ska utgå från deras behov, ökade krav på dokumentation vid ordinationen, krav på att behandlingen följs upp och flera andra förändringar.

Päivi Vilkkavaara tycker att de delarna i förslaget är okontroversiella och kan förbättra för patienterna.

– Men då blir det så förvirrande att Socialstyrelsen mitt bland de här förändringarna trycker in i föreskriften att det inte längre är ett krav att sjuksköterskor iordningställer och ger läkemedlen. Det anser de att undersköterskor också kan sköta. Hur ska minskad kompetens ge högre patientsäkerhet?

Hon tycker också att myndigheten sår split i arbetsgruppen och vänder vårdens yrkesgrupper mot varandra.

– Vi har redan svårt med det livsviktiga teamarbetet runt patienten. Jag är också besviken på att Kommunal går ut med att undersköterskorna har tillräcklig kompetens. Undersköterskornas fack går emot sjuksköterskornas och visar inte respekt för vår vilja. Det finns ingen sammanhållning i frågan. Det är beklagligt att Socialstyrelsen lyckats ställa oss mot varandra.

Päivi Vilkkavaara tänker inte vila nu när debattartikeln är publicerad. Remisstiden för förslaget går ut den 15 oktober och innan dess vill hon att Socialstyrelsen ska lyssna på sjuksköterskorna. Hon hakar på sjuksköterskan Charlotta Dickmans arbete med att uppmuntra sjuksköterskor att mejla till myndigheten genom att klippa in debattartikeln i ett mejl och skriva under.

– Det är en så viktig fråga. Vi tänker inte ge oss.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida