”Det är skillnad på att blanda och förbereda”

”Det är skillnad på att blanda och förbereda”
Ur Vårdfokus nummer 11/2015.

Sjuksköterskorna på infektionskliniken i Linköping har reagerat på en artikel i förra numret av Vårdfokus. De anser inte att deras hantering av antibiotika strider mot Socialstyrelsens riktlinjer.

2 december 2015

 

I artikeln ”Storsjukhus lät blandad antibiotika ges av andra” i Vårdfokus nummer 11 beskrev sjuksköterskan Maria att hon reagerat på hur antibiotika hanterades på hennes nya arbetsplats vid Universitetssjukhuset i Linköping. Antibiotika blandades då enligt rutin av kolleger på tidigare pass, vilket strider mot Socialstyrelsens riktlinjer om att den som blandar ett läkemedel själv ansvarar för att administrera det. När Maria ifrågasatte arbetssättet hänvisade ledningen till att det var rutiner de fått från infektionskliniken.??

Men sjuksköterskorna på den aktuella infektionsavdelningen tycker inte att bilden som gavs av deras rutiner är korrekt.?

En av dem som arbetar på avdelningen är sjuksköterskan Jessica Hjalmarsson. Hon bekräftar att de har ett system där injektioner och infusioner förbereds av sjuksköterskan på dagpasset. Hen gör så kallade ”antibiotikalappar” för alla patienter i vårdlaget. På lapparna står patienternas identitet, antibiotikasort, dos, styrka och tidpunkt då det ska administreras.

?— Våra patienter har ofta flera sorters antibiotika, tre till fyra gånger per dygn. Ibland kan man som sjuksköterska ha upp till tio infusioner som ska ut. Med de förifyllda lapparna är det lättare att få en överblick och säkerställa att patienterna får sin behandling på rätt tid, berättar Jessica Hjalmarsson.?

Om en sjuksköterska har hög arbetsbelastning kan resurssjuksköterskan plocka fram allt som ska användas i beredningen och förbereda detta i det särskilda beredningsrummet. Sedan iordningställs detta av den sjuksköterska som också administrerar läkemedlet till patienten. Enligt Jessica Hjalmarsson är detta ett vanligt förekommande arbetssätt.?

— Det är skillnad på att blanda ett läkemedel och att förbereda inför blandning. Vi tycker att det fungerar bra och har inte hört någon sjuksköterska motsätta sig arbetssättet, säger hon.??

Universitetssjukhuset i Linköping har riktlinjer för hantering av läkemedel samt spädningsschema som uppdateras vid behov av läkemedelsgruppen. Här framkommer det tydligt att antibiotika bör administreras i så nära anslutning till beredningen som möjligt för att upprätthålla kraven på säkerhet och hygien.?

— Självklart försöker vi göra allt för att följa de riktlinjerna som läkemedelsgruppen på sjukhuset fastställt, säger vårdenhetschefen Eva Lena Johansson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida