Specialistutbildning

Distriktssköterska populäraste specialistutbildningen

Distriktssköterska populäraste specialistutbildningen
Drygt fem procent av sjuksköterskorna i undersökningen skaffade sig två eller till och med tre specialistutbildningar. En sjuksköterska lyckades fullfölja fyra specialistutbildningar under de femton år som studerades. Arkivbild: Getty Images

När sjuksköterskor väljer vidareutbildning ligger distriktssköterska i topp, följt av barnmorska och intensivvård. Och de som specialistutbildar sig bor oftast kvar i samma län. Drygt fem procent av sjuksköterskorna skaffar sig mer än en specialistutbildning. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

21 september 2018

Det finns många intressanta resultat i undersökningen om specialistsjuksköterskeutbildningarna:

  • Drygt fem procent av sjuksköterskorna läste in två eller fler specialistutbildningar. Vanligaste var att intensivvård, anestesi och ambulanssjukvård kombineras.
  • 90 procent av de som påbörjade utbildning till barnmorska tog examen. Det är högst av alla. 
  • Lägst andel examinerade var det på specialistutbildningen i anestesisjukvård med 74 procent, och psykiatrisk vård med 66 procent.
  • Drygt 90 procent av specialistsjuksköterskorna och barnmorskorna som tog examen etablerade sig på arbetsmarknaden inom ett år. För specialistsjuksköterskorna inom ambulanssjukvård var denna siffra högst, 97 procent.
  • Ett år efter examen bor en stor andel kvar i samma län. Flest ”länstrogna” har Norrbotten och Gävleborgs län, med 96 procent vardera. Lägst kvarvarande har Västerbotten med 65 procent.
  • Kvinnor dominerar i alla inriktningar utom ambulanssjukvård, där 60 procent av studenterna är män.

Det var för två år sedan som regeringen gav Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, uppdraget att tillsammans se över hur vårdens aktörer kan samarbeta för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Från skolbänk till sjukhuskorridor

I uppdraget ingår bland annat att se över hur tillgång till statistik och prognoser kan förbättras och underlätta analyserna inför framtiden. Som ett led i detta arbete genomförde myndigheterna förra året en statistikpilot för att ta reda på hur många sjuksköterskor som sökt sig vidare till specialistutbildning och hur snabbt de kom ut på arbetsmarknaden efter påbörjad utbildning.

I undersökningen följdes två grupper från att de fått sin sjuksköterskelegitimation fram till åren 2014 och 2016. En grupp fick sin legitimation läsåret 00/01 och den andra läsåret 07/08, sammanlagt 7 350 sjuksköterskor.

Regionala skillnader

De första resultaten publicerades 2017 i samband med konferensen Framtidens vårdkomptens. Nu presenteras en fördjupning av statistikpiloten med mer detaljerade information om de olika inriktningarna och hur det ser ut i olika delar av landet.

I de båda grupperna var det flest sjuksköterskor som påbörjade specialistutbildning mot distriktssköterska. Över 700 nya distriktssköterskor examinerades under åren 2001-2016.

Under samma period utbildades närmare 400 barnmorskor och nästan lika många intensivvårdssjuksköterskor.

Distriktssköterska var den enda utbildning som fortsatte att öka i antal nybörjare ganska långt efter grundutbildningen. I övrigt är det vanligt att sjuksköterskorna påbörjar en specialistutbildning ganska tidigt.

De båda myndigheterna skriver i rapporten att de avstår från att dra några egna slutsatser av materialet utan syftet är att presentera ett underlag för diskussion och analys hos lärosäten och huvudmän.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida