ICN-kongress 2017

Dyrt att spara in på sjuksköterskor

Dyrt att spara in på sjuksköterskor
Forskaren Linda Aiken tar rörd emot publikens stående ovationer efter sin föreläsning. Här med ICN:s chef Frances Hughes. Foto: Leni Weilenmann

På världskongressen för sjuksköterskor som pågår i Barcelona varnade den kända omvårdnadsforskaren Linda Aiken för vad som händer när sjuksköterskor byts ut mot andra yrkesgrupper.

Linda Aiken skakar allvarligt på huvudet åt att minska andelen sjuksköterskor på sjukhus.

– Det ger inte lägre kostnader. Det blir dyrt eftersom antalet infektioner och återinskrivningar ökar, alltså inte bara dödligheten. Dessutom sjunker patienternas nöjdhet, sa hon under sitt tal på den pågående internationella sjuksköterskekongressen ICN, i Barcelona.

Här, bland 8 000 sjuksköterskor från stora delar av världen, ifrågasätter ingen hennes forskning. Hon är en uppburen stjärna och fick stående ovationer.

Hon är också en av årets pristagare av det prestigefyllda, internationella Christine Reimann-priset, för sina många studier av sambandet mellan patientsäkerhet och bemanning i vården.

Modernt ändra kompetensmix

Men hos politiker, ekonomer och sjukhusledningar runt om i världen har det inte varit lika lätt att få gehör. Som i Sverige där det i dag är högsta mode att ändra kompetensmixen genom att minska andelen sjuksköterskor och öka andelen undersköterskor.

De sistnämnda har enligt politiker och sjukhusledningar en reell kompetens som ska utnyttjas mer och arbeta ”på toppen av sin kompetens”. På så vis ska beroendet av sjuksköterskor minska, för dessa har blivit allt svårare att rekrytera och behålla. Likaså ska sekreterare och servicepersonal avlasta sjuksköterskorna i flera landsändar.

– Sjuksköterskorna ska då få mer tid till att vara med patienterna. Jag är ledsen, men det fungerar inte alls så. Min forskning visar att genom att anställa en assistent i stället för en sjuksköterska per 25 patienter ökar dödligheten med 21 procent, sa Linda Aiken.

Kompetensen sjönk

Den studie hon hänvisar till är en av hennes nyaste. Den publicerades i British Medical Journal of Surgery förra året och visar att för varje 10-procentig minskning av sjuksköterskor bland vårdpersonalen ökar risken för att patienter ska dö med 12 procent.

Att anställa fler assistenter till sjuksköterskorna ledde inte till att deras arbetstillfredsställelse ökade eller att risken för utbrändhet minskade. Däremot sjönk kompetensen runt patienterna.

Linda Aiken är knuten till Pennsylvanias universitet i USA. Hennes mest kända forskning visar att för varje ytterligare patient per sjuksköterska ökar sannolikheten för dödsfall inom 30 dagar med sju procent. Samtidigt minskar risken för dödsfall ju fler sjuksköterskor med akademisk examen det fanns.

Studien baseras på 420 000 patienter i nio europeiska länder. Hon har även kunnat visa i USA och Sydkorea att för varje extra patient sjuksköterskan ansvarar för ökar dödligheten med sju procent.

Betydande evidens

– Det spelar ingen roll vilken vårdform, organisation eller hälsosystem som undersökts. Överallt ökar dödligheten med färre sjuksköterskor. Nu måste vi tillsammans få politiker och makthavare att ta till sig det, sa hon.

Hennes forskning är publicerad i de tyngsta medicinska tidsskrifterna i världen, som Lancet och British Medical Journal.

– Ta den här forskningen till politiker och direktörer. Ibland talar tidskriftens namn till och med högre än själva forskningen. Läkarna vet att det krävs betydande evidens för att publiceras i dessa tidskrifter, säger Linda Aiken.

Hon berättar att forskningen bland annat lett till att USA:s stora konsumenttidningar listat hur stor dödligheten är på olika sjukhus, vilket spelar roll för invånarna när de ska söka vård.

Hennes forskning har fått störst genomslag i delstaten Kalifornien som sedan 17 år har en högsta gräns på fem patienter per sjuksköterska. Det gäller alltid; dag, natt, och även lunchtid.

Resultat av detta kan Linda Aiken också beskriva i siffror, den här kongressdagen som har fokus på ”Säker bemanning i vården”.

– Om andra sjukhus hade samma fördelning skulle risken att dö efter kirurgi minska med 13 procent.

Det här är ICN

  • Internationella sjuksköterskeorganisationen, International council of nurses, ICN, har kongress varannat år.
  • Den 25 maj inleddes den i Barcelona med att representanter för de cirka 130 medlemsländerna träffades.
  • Den stora forskningskonferensen där i år 8 000 sjuksköterskor från hela världen träffas och utbyter kunskap pågår till den 31 maj.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida