Kompetensutveckling

Egna handledare uppskattat stöd för nya på ortopeden

Egna handledare uppskattat stöd för nya på ortopeden
Diana Erlingsson med 13 års erfarenhet av ortopedi visar relativt nyexaminerade sjuksköterskan Emelie Lundgren hur man bäst gör när man sticker en svårstucken patient. Foto: Johan Dahlgren

Sedan i höstas arbetar en undersköterska och en sjuksköterska heltid som handledare åt den övriga personalen på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Numera har varje sjuksköterska en egen kompetensplan att följa.

– Det jag gör nu är väldigt roligt. Jag skulle önskat att det fanns någon med den här rollen som jag hade kunnat luta mig mot när jag själv var ny som sjuksköterska, någon som kan stötta en när man har det jobbigt, säger Diana Erlingsson som är sjuksköterska och numera även fungerar som handledare och stöd åt kollegerna på ortopeden.

Enhetschefen Pia Berggren berättar om bakgrunden till de nya handledartjänsterna.

– Personalen rör på sig på ett annat sätt än förr. Då stannade man kanske 25-30 år på en och samma arbetsplats. Så är det inte längre. Många av dem som arbetar hos oss är unga och oerfarna och behöver det här stödet, säger enhetschefen Pia Berggren.

Minst fem års erfarenhet

Under medarbetarsamtalen hade många påpekat för henne att de saknade erfaren personal att fråga, inte minst om praktiska arbetsmoment och när det kör ihop sig. Sedan i november i höstas arbetar undersköterskan Johanna Kvarnstedt och sjuksköterskan Diana Erlingsson därför på heltid som handledare på ortopedklinikens tre avdelningar i Skövde.

I annonsen, där även utomstående kunde söka tjänsterna, var ett av kraven att de skulle ha minst fem års erfarenhet av ortopedi, vilket båda har.

Innan Diana Erlingsson kom till ortopeden i Skövde för tre år sedan hade hon arbetat som sjuksköterska på ortopeden i Mölndal i tio år. Hon är i dag en av de sjuksköterskor på kliniken som har längst erfarenhet av ortopedi.

Benar ut problem

Som ny sjuksköterska upplever många att det är tungt och stressigt samtidigt som tankarna fladdrar åt alla håll.

– Då kan de kalla på mig så att vi tillsammans försöker bena upp det. Ofta efter en tung dag kan mina kolleger säga till mig att de vill ha ett reflektionssamtal. Ibland är det bara en person som behöver prata av sig, ibland hela arbetslaget. De vill diskutera vad som har gått bra och vad som har gått dåligt, säger Diana Erlingsson.

En egen kompetensplan

Det kan också vara rent praktiska moment som kollegerna vill ha hjälp med. Diana Erlingsson har bett sjuksköterskorna att berätta vad de är säkra och mindre säkra på. Utifrån svaren har var och en sedan fått en egen kompetensplan samtidigt som Diana Erlingsson har satt samman olika utbildningar för sjuksköterskorna.

Alla utbildningar och föreläsningar som Diana Erlingsson och Johanna Kvarnstedt gör dokumenteras på film och går att nå från klinikens hemsida. Där kan den som inte kunnat delta vid undervisningstillfället gå in i efterhand för att ta del av informationen, exempelvis för att se och lära sig hur man sätter på en nackkrage eller behandlar ett sår med undertrycksbehandling.

Skönt att veta

Emelie Lundgren började som ny sjuksköterska på ortopeden i januari i år. Hon tycker att det är skönt att veta att hon alltid kan be handledaren om hjälp.

– När jag har mycket att göra och inte riktigt vet hur jag ska prioritera kan jag alltid gå in till Diana, så reder vi ut det tillsammans. Eller om jag ska blanda ett nytt läkemedel som jag inte känner mig säker på, då kan jag dubbelkolla med henne. För mig som är ny fungerar hon som ett stöd och en extra trygghet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida