hot och våld i vården

Extremt mycket hot och våld på psykakuten i Göteborg

På Östra sjukhuset i Göteborg har väktare satts in dygnet runt för att skydda personalen från sparkar, slag, bett, kniv- och dödshot.

10 december 2015

– Att sätta in väktare är ett sätt av många i våra försök att återfå kontrollen över arbetsmiljön. Personalen mår väldigt dåligt. Många har sömnproblem och känner olust inför att gå till arbetet. Uppsägningarna har ökat och flera har begärt att få bli omplacerade.

Det säger Stefan Lund som är sjuksköterska och enhetschef på psykakuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra.

Att väktare sätts in tillfälligt på psykakuten är inte ovanligt, men då brukar det enligt Stefan Lund bara behövas under några få timmar för att lunga ner någon enskild patient. Men efter en rad dramatiska händelser under augusti, september och oktober beslutades att väktare skulle finnas på plats dygnets alla timmar. De har nu funnits permanent på avdelningen sedan den 29 oktober i år.

Tolv allvarliga händelser

Av tolv allvarliga händelser under hösten har tre anmälts till polisen och två till Arbetsmiljöverket.

Förutom psykiatriska akutenheten på Östra använder sig just nu ytterligare tre avdelningar av väktare.

Under de 25 år som Stefan Lund arbetat inom psykiatrin tycker han sig ha sett en ökning av våldet. Främst bland patienter som är beroende av droger och som nekas inläggning.

Missbrukare

I cirka hälften av de incidenter som inträffat på psykakuten under hösten har missbrukare varit inblandade.

Stefan Lund berättar att bara under de senaste två åren har polisens frivilligkörningar av narkotikapåverkade personer till psykakuten i Göteborg ökat med drygt 40 procent.

– Men att vara narkotikapåverkad är ingen indikation för att bli inlagd. För att få tak över huvudet hänvisas de till socialjouren. Men det är ont om boenden för missbrukare i Göteborg, inte minst sedan ett av de mer populära boendena tvingades slå igen i augusti beroende på att bullernivån ansågs vara för hög. En del blir väldigt våldsamma när de avvisas, säger Stefan Lund.

Facken med på väktare

Hittills har arbetsgivaren haft tre avstämningar med de fackliga organisationerna, som enligt Stefan Lund inte har haft några invändningar mot att väktare satts in.

Själv är han inte övertygad om att väktare är den bästa lösningen.

– Egentligen kan de inte göra mer än vad sjuksköterskorna och skötarna har befogenheter till. Men uppenbarligen har väktarnas uniformer ett symbolvärde för patienterna. Medarbetarna upplever att det har varit lugnare sedan de kom på plats.

Å andra sidan tycker han inte att det är så konstigt med väktare på en psykiatrisk avdelning. Som exempel tar han att skattekontoret i Göteborg använder sig av väktare dygnet runt, trots att det enda de gör är att lämna ut id-handlingar och ta emot deklarationer.

På tisdag i nästa vecka ska en säkerhetsanalys göras tillsammans med bland andra personalen, huvudskyddsombuden, primärjouren och säkerhetsavdelningen för att se om det går att arbeta på ett säkrare sätt än i dag.

– Först därefter kan vi ta ställning om väktarna ska vara kvar eller inte, säger Stefan Lund.

Sköldar ska ge skydd mot attacker

Sedan två år finns sköldar utplacerade på tre ställen inne på psykakuten. De kan personalen skydda sig med om de blir attackerade. Enligt Stefan Lund har de dock aldrig använts i skarpt läge mot någon patient.

– Men att de finns tycker jag inte är konstigare än att vi har knivhandskar för att kunna gå igenom väskor där kanyler och knivar kan ligga gömda. Om någon drar kniv måste vi ha möjlighet att skydda oss.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida