Få sjuksköterskor pratar sex med patienterna

Få sjuksköterskor pratar sex med patienterna
Hela 80 procent av sjuksköterskorna i enkäten sa att de tar sig tid att prata om sex med patienterna.

Även om sjuksköterskor tycker att det är viktigt att prata om hur sjukdomar och behandlingar påverkar patienternas sexualitet är det få som gör det. Sjuksköterskan Nina Saunamäki har tagit reda på hur det ligger till.

En enkätstudie som Nina Saunamäki har gjort visar att ju äldre sjuksköterskan är desto mer positiv attityd har hon till att diskutera sexualitet med patienterna.

Studien har Nina Saunamäki gjort tillsammans med Matilda Andersson vid högskolan i Gävle. Den har också publicerats i tidskriften Journal of advanced nursing.

Nina Saunamaki
Nina Saunamäki.

Enkäten skickades till 100 sjuksköterskor vid medicinska och kirurgiska kliniker på ett sjukhus i Mellansverige och 88 svar kom in. Frågorna handlade om att hålla med eller inte hålla med olika påståenden om attityder till sexualitet, hur man känner inför att prata om ämnet med patienter och om man överhuvudtaget tar upp frågan.

Kunskapen finns

Resultaten av studien visar att mer än 90 procent av sjuksköterskorna hade kunskap om hur sjukdomar och behandlingar påverkar patientens sexualitet.

En majoritet, två tredjedelar, höll med om att det var deras ansvar att ta upp det och tyckte inte att det känns obekvämt att diskutera sexualitet med patienter.
 
Ändå uppgav hela 80 procent att de inte tar sig tid att prata om sex och 60 procent kände sig inte säkra på sin förmåga att göra det. Men ju mer utbildning sjuksköterskan hade desto mer benägen var hon att ta upp ämnet. Med stigande ålder ökade också den positiva attityden till de här frågorna.

Utbildning behövs

– Vår slutsats är att den här frågan måste in tidigt i utbildningen och att sjuksköterskorna behöver uppmuntras till att ta upp ämnet med patienterna. Sen måste sjuksköterskorna själva också fråga sig varför de inte gör det, säger Nina Saunamäki.

Hon har nu gått vidare och arbetar med en uppsats som är en fördjupad analys där tio sjuksköterskor får berätta mer utförligt om hur de känner och tänker kring de här frågorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida