Ambulanssjukvård

Facklig strid inom ambulansen i Jönköping

Facklig strid inom ambulansen i Jönköping
Bemanningsfrågan inom ambulanssjukvården har blossat upp i Region Jönköping. Arkivbild: Colourbox

Med fler ambulanssjukvårdare kan sjuksköterskebristen lösas, menar fackförbundet Kommunal. Men det är fel väg att gå, säger Vårdförbundets ordförande i Jönköping Eva Lotta Lager.

Sedan flera år har andelen ambulanssjukvårdare i förhållande till ambulanssjuksköterskor successivt minskat. Att ambulanssjukvårdare sakta fasas ut bekymrar fackförbundet Kommunal. Förra veckan valde därför Kommunal i Region Jönköping att uppvakta de lokala politikerna med en skrivelse. Där framgår det att de vill återgå till den tidigare bemanningen med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare rapporterar tidningen Jönköpingsposten.

– Vi ifrågasätter starkt att man anställer högre kompetens än vad som behövs. Vi anser att säkerheten upprätthålls med en kombination av båda, sa Carina Sjögren, ordförande för Kommunal inom Jönköpings län i tidningen.

Olika syn

Kommunal framhåller vidare att bristen på sjuksköterskor till en del kan lösas om ambulanssjukvårdare tjänstgör i ambulanserna. Men den bilden delas inte av Vårdförbundet som menar att sjuksköterskans kompetens i ambulansen är ännu viktigare när belastningen på sjukhusen är stor.

 – Sjuksköterskor kan göra bedömningar om vilken vårdnivå som passar bäst för patienten och det kan i sin tur avlasta akutmottagningens sjuksköterskor, säger Eva-Lotta Lager, Vårdförbundets ordförande i Jönköping.

Eva-Lotta Lager. Foto. Ulf Huett

Avancerad vård

Hon säger att sjuksköterskebristen inte finns i ambulansen, utan det är tvärtom ett attraktivt jobb. Bemanningsproblemen ligger hos sjukhusen och det kan man bara komma åt med att arbetsgivaren skapar en god arbetsmiljö för sjuksköterskorna där, anser hon.

Eva Lotta Lager betonar vikten av sjuksköterskans kompetens i ambulansen eftersom vården i allt större utsträckning flyttar hem, är mer avancerad och mer komplex. Då behöver två sjuksköterskor kunna hjälpa varandra med svåra bedömningar.

Påverkar inte stämningen

Samtidigt som diskussionen om bemanningssituationen går varm i media arbetar sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare sida vid sida i ambulansen i Region Jönköping.

– Det här är inget som jag märkt av på jobbet, stämningen är bra. Vi är ju inte emot de som vi arbetar med och jag arbetar med jätteduktiga ambulanssjukvårdare. Men vi måste tänka på framtiden. Att till exempel byta ut en ambulanssjuksköterska som går i pension mot en ambulanssjukvårdare skulle få effekter på vården. Vi går ju mot en ambulanssjukvård med 100 procent sjuksköterskor och det måste bli så, säger ambulanssjuksköterskan Annette Hilltorp.

Hur pratar ni om den fackliga diskussionen på jobbet?

– Jag framhåller perspektivet på framtiden. Sedan sticker jag inte under stol med att jag tycker att de som vill vara kvar inom ambulansen kan utbilda sig till sjuksköterskor, säger Annette Hilltorp som vid sidan om sin halvtidstjänst även arbetar som förtroendevald för Vårdförbundet.

Politikerna positiva

Precis som Kommunal har Vårdförbundet vänt sig till regionens politiker för att framföra sin ståndpunkt. Nu väntar de båda fackförbunden på att politikerna ska fatta ett beslut om bemanningsmixen inom ambulansen. Beslutet väntas komma i slutet av juni i samband med att nämndens förslag till budget för 2018 ska vara klar.

Till lokala medier har regionråden Mia Frisk (KD) och Marcus Eskdahl (S) sagt att Kommunals förslag är intressant och att de är beredda att utreda frågan om att bemanna ambulanserna med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. 

Bemanning inom ambulansen i Region Jönköping

Jönköping: 48 sjuksköterskor, 5 ambulanssjukvårdare 

Eksjö: 46 sjuksköterskor, 21 ambulanssjukvårdare 

Värnamo: 39 sjuksköterskor, 12 ambulanssjukvårdare

Källa: Vårdförbundet Jönköping

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida