Sjuksköterskebrist

Färre operationer i Sundsvall efter massuppsägningarna

För de anestesisjuksköterskor som är kvar har arbetet blivit tyngre samtidigt som många bär på en oro för vad som ska hända framöver.

10 november 2015

Som Vårdfokus berättat tidigare har missnöjet med lönerna varit stort bland anestesisjuksköterskorna på Sundsvalls sjukhus. När de inte fick gehör för sina lönekrav valde nära hälften av dem att säga upp sig. I ett slag förlorade sjukhuset 16 av sina mest erfarna narkossjuksköterskor tidigt i höstas.

Fått en handfull nya

Trots intensiva försök att nyanställa har man bara lyckats locka en handfull nya narkossjuksköterskor till anestesikliniken, och de är fortfarande under inskolning. Av 32 tjänster i grundbemanningen är i dagsläget endast ett 20-tal besatta med fast anställd personal. För att täcka det värsta tappet hyrs varje vecka några sjuksköterskor in från bemanningsföretag.

För verksamhetens del har bristen på narkossjuksköterskor inneburit att man fått minska på antalet operationer. Exakt hur det har slagit på kötiderna skiljer sig åt från klinik till klinik, men enligt verksamhetschefen Jonas Rudenstam var man under förra månaden tvungen att minska antalet operationer med drygt tio procent. Nästa månad ser troligen likadan ut.

– På sikt är det inte bra, det säger sig självt, säger han till Vårdfokus.

Det är framför allt planerade operationer som fått ställas in, medan akuta operationer och cancerpatienter inte berörts.

Sämre arbetsmiljö

Anestesisjuksköterskorna har fått sämre scheman samtidigt som det numera bara är en sjuksköterska som har jouren, mot tidigare två. Likadant ser det ut med beredskapen. Allt för att så många narkossjuksköterskor som möjligt ska finnas på plats dagtid.

Enligt Jonas Rudenstam har patientsäkerheten inte påverkats alls. Däremot har arbetsmiljön försämrats, med sämre logistik och mer stress för personalen.

– I och med att vi har förlorat en massa kolleger är det inte samma arbetsplats längre. Det finns en oro i arbetsgruppen för vad som ska hända i framtiden och hur det ska bli här, säger Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen, Thomas Mazza.

För att få en drägligare arbetsmiljö står just nu önskemålet om att komma tillbaka till full bemanning högst på personalens önskelista.

– Men då krävs det bättre arbetsförhållanden och en vettig betalning för det arbete man gör, säger Thomas Mazza.

Lönetrappa införs

Några lönehöjningar har de inte sett hittills. Däremot håller ledningen på att ta fram en kompetenstrappa som enligt planerna ska börja gälla efter nyår. Trappan består av fem olika steg där den som uppfyller kraven i det femte steget får ett lönepåslag på 4 000 kronor i månaden, vilket han tror kan vara en faktor som kan påverka tillgången på narkossjuksköterskor.

Men det är inte alldeles självklart, speciellt som bristen på anestesisjuksköterskor är stor på många håll i landet. För Sundsvalls del är det extra bekymmersamt att specialistutbildningarna för just anestesi och operationssjuksköterskor vid Mittuniversitet i Västernorrland legat nere i år. Hur det blir framöver är oklart i nuläget.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida