Patientundervisning

Filmer om inhalation ska hjälpa fler att göra rätt

Filmer om inhalation ska hjälpa fler att göra rätt
Studier visar att patienter som får instruktion och praktisk hjälp blir bättre på att inhalera på rätt sätt. Bild: Mostphotos

Tekniken för att andas in läkemedel brister ofta hos patienter med astma och kol. Då får de inte ut bästa effekt av läkemedlen. Nya filmer ska förbättra rådgivningen.

Ungefär hälften av patienterna använder inhalationer på fel sätt, visar studier. Ofta beror det på att de endast läser instruktionen själva. Om de får muntlig instruktion och praktisk hjälp minskar felanvändningen markant.

Nu finns filmer både för patienter och vårdpersonal som stöd. De är framtagna av Stockholms läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar.

Det finns många olika typer av inhalationer. Det finns några generella skillnader mellan pulverinhalationer och sprayinhalatorer.

Med en pulverinhalator ska patienten andas in djupt och snabbt, så frigörs läkemedlet. Med en sprayinhalator däremot frigörs det genom att patienten trycker på en knapp.

Med en pulverinhalator ska patienten efter en lugn, stor utandning inhalera snabbt och så mycket hen kan. Med en sprayinhalator tar man ett normalt andetag och trycker på inhalatorns knapp samtidigt.

Dessa råd och flera till finns utförligt på filmerna. Här finns även tips som att vissa inhalatorer ska skakas, och hjälpmedel som kan underlätta.

Astma har ökat de senaste årtiondena och idag har omkring 800 000 svenskar sjukdomen, i mer eller mindre allvarlig form. Med rätt behandling kan de flesta leva besvärsfritt, men trots det har många astmapatienter nedsatt livskvalitet.

Filmerna finns på 1177 Vårdguidens hemsida för patienter och på Janusinfo för sjukvårdspersonal. Där finns även demonstrationsfilmer för hur en rad olika inhalatorer fungerar. Se länkar intill denna artikel.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida