Forskning

Forskare screenade assyrier för diabetes typ-2

Forskare screenade assyrier för diabetes typ-2
Susanne Andersson och Margareta Hellgren, frågade assyrier hur de upplevde att delta i en hälsoscreening. Bild: Högskolan i Skövde

Studien gjordes för att hitta personer med sjukdomen. Bakgrunden är att personer från Mellanöstern har ökad risk för diabetes typ 2.

1 augusti 2017

Forskare på Skövde högskola screenade en grupp assyrier för att hitta de som hade diabetes och därmed också ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Med hjälp av assyriska kyrkan bjöds individer över 20 år in att delta, som inte hade konstaterad diabetes. 43 anmälde sig för att vara med i en hälsokontroll, screening, och 13 sade ja till att också bli intervjuade.
Undersökningen visade att fyra av de undersökta hade typ 2 diabetes, och ytterligare ett antal hade ökad risk för att få det.

Ville ta hand om sig själva

– Vi ville ta reda på hur de här individerna tänkte när de fick den här möjligheten. Frågorna vi ställde var hur de såg på att delta i hälsoundersökningen, om de ansåg det viktigt att delta och i så fall för vems skull de deltog, berättar forskarna Susanne Andersson och Margareta Hellgren i ett pressmeddelande.
Susanne Andersson är lektor i omvårdnad vid Institutionen för hälsa och lärande vid högskolan i Skövde och Margareta Hellgren är distriktsläkare som är knuten till Göteborgs universitet.
Svaren i studien visade att deltagarna hade ställt upp för att det gav dem en möjlighet att ta reda på mer om sin hälsa. De ville ta hand om sig själva, men kände också ansvar mot den närmaste familjen och andra anhöriga.

Ville ställa upp

– Extra intressant tycker vi det var att många i den intervjuade gruppen även kände att de ville ställa upp för en större omgivning, och att de även kände en skyldighet mot Sverige och det svenska samhället, som tagit emot dem.
Många av de tillfrågade var också villiga att göra en förändring av sina levnadsvillkor för att anpassa sig till sjukdomen eller risken att få den.
– Men vi fick också svar som vi inte brukar få när vi pratar med infödda svenskar. I den undersökta gruppen fanns det de som ansåg att deras sjukdom och tillfrisknande inte var något som de enbart själva kunde påverka. I stället kände de att hälsan också låg i Guds händer.
Forskarna tycker att svaren var lite dubbla.
– Vi tolkar det så att assyriernas bakgrund och kristna religion påverkar deras inställning till att delta i hälsoundersökningar av den här typen.
Susanne Andersson och Margareta Hellgren anser att resultatet är betydelsefullt.
– Förutom att det är viktigt att ta blodsockerprover på våra nya svenskar så bör alla som arbetar i vården känna till de inställningar till hälsa som vi fick fram. Det påverkar hur vi på bästa sätt kan bemöta patienter med olika bakgrund och från olika kulturer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida