Arbetstid

Försök med kortare arbetstid på akuten i Huddinge förlängs

Försök med kortare arbetstid på akuten i Huddinge förlängs
Sjuksköterskan Sara Heim Högström känner sig piggare och gladare med kortare arbetstid, trots att hon måste jobba varannan helg. Foto: Privat

Akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har hittat en arbetstidsmodell som fungerar.Sjukskrivningarna har gått ner och personalen är mera nöjd. "Jag känner mig gladare och är piggare", säger sjuksköterskan Sara Heim Högström.

Sedan januari i år har sjuksköterskor och undersköterskor på akutmottagningen i Huddinge kunnat välja att gå ner i arbetstid med full lön och arbeta 32,2 timmar per vecka, mot att de tjänstgör varannan helg.

Projektet som skulle pågå året ut har nu förlängts till april nästa år och vårdenhetschefen Caroline Kevin jobbar för att modellen ska bli kvar längre än så.

Tid för vila

Sedan arbetstidsförkortningen infördes har akuten i Huddinge gått från att ha 30 till 7 vakanta sjukskötersketjänster. Sjukdagarna har minskat med flera dagar. Tidigare hade akutens personal omkring tio sjukdagar per år, nu är det nere på sju.

En enkät som precis gjorts bland personalen visar att en majoritet är mycket nöjdare med sin arbetssituation som helhet. De får mer återhämtning och tycker bättre om sina arbetstider.

– Vi får tid för återhämtning på ett helt annat sätt än tidigare, det blir nästan en ledig dag i veckan. Jag känner mig mycket piggare och gladare och känner att jag får mycket mer fritid, säger Sara Heim Högström, sjuksköterska och förtroendevald på akutmottagningen i Huddinge.

Håller budgeten

Helst hade hon inte velat jobba helg så ofta. Det vet hon att många kolleger också tycker är en stor nackdel. Men att sjuksköterskorna och undersköterskorna som har kortare arbetstid i gengäld jobbar varannan helg är en viktig del i arbetstidsmodellen.

Eftersom fler delar på helgerna har det inte behövts några extra tjänster för att klara bemanningen, trots kortare arbetstider. Upplägget har därför inte kostat verksamheten mer, berättar verksamhetschefen Caroline Kevin.

När hon går in och jobbar kliniskt som sjuksköterska märker hon att stämningen bland personalen blivit bättre. Även de som inte valt att gå in i den nya arbetstidsmodellen har påverkats positivt och ”frustrationsuppsägningarna” har upphört, berättar hon.

Känns bättre

Akuten har fortfarande stora problem med hög arbetsbelastning och kvarliggande patienter. Men eftersom personalen får mer återhämtning så klarar de stressen bättre.

– Det viktigaste tycker jag är att personalen orkar ge patienterna det lilla extra. Tidigare hade vi mer avvikelser som gällde bemötandeproblem, man orkade inte riktigt med. Så är det inte nu. Vi behöver ge personalen förutsättningar att göra ett bra arbete med patienterna, säger Caroline Kevin.

Att arbetsgivaren på eget initiativ föreslog en arbetstidsförkortning och inte mer pengar till dem som tar fler obekväma pass tycker Vårdförbundets huvudskyddsombud Liv Andersson varit det mest positiva och överraskande med projektet på Huddinges akutmottagning, där personalen kämpat så länge under tuffa förhållanden.

Besked på torsdag

Nu har hon – och andra – stora förhoppningar om att Vårdförförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska lyckas komma överens om ett nytt centralt avtal som ger mer återhämtning vid nattarbete. Om allt går enligt planen så ska en första principöverenskommelse presenteras nu på torsdag.

– Jag tror det skulle bli lättare för arbetsgivaren att få folk att jobba natt och kan vi minska hälsoriskerna så är det väldigt positivt. Vi ser många i dag som inte orkar, säger Liv Andersson. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida