arbetsmiljö

Fortfarande tung arbetsbörda på Sahlgrenska

Fortfarande tung arbetsbörda på Sahlgrenska
Monica Djurner är huvudskyddsombud och samordnare för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

De svar som arbetsgivaren lämnat till Arbetsmiljöverket ser enligt Vårdförbundet bra ut på pappret, men fortfarande är arbetsmiljön på medicinavdelning 21 under all kritik, anser huvudskyddsombudet.

– Så sent som förra veckan gjordes en extra arbetsmiljörond på avdelningen. Till och med HR-chefen var med, vilket jag aldrig har varit med om förut. Det visar åtminstone att de numera lyssnar på oss, säger Monica Djurner som är huvudskyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Det var efter semestrarna som Vårdförbundet tillsammans med Vision, Kommunal och Saco vände sig till Arbetsmiljöverket med en så kallad 6:6a-anmälan. Anmälan gällde avdelning 132, som numera heter avdelning 21, där patienter med diabetes, endokrinologiska sjukdomar och magsjukdomar vårdas.

Fyra dubbelpass på en vecka

På grund av personalbrist tvingades sjuksköterskorna ofta ta dubbelpass, i något fall upp till fyra stycken på en vecka. Vissa drabbades av hjärtklappning när de gick till jobbet, andra blödde näsblod av den stress som de utsattes för.

Arbetsmiljöverket hotade arbetsgivaren med vite om inte arbetsmiljön förbättrades. Den handlingsplan som arbetsgivaren nyligen lämnade in till myndigheten godkändes av Arbetsmiljöverket som därmed har avslutat ärendet, men med en brasklapp om att myndigheten under 2016 kommer att göra en ny inspektion på avdelningen.

– Även om vi inte var nöjda med handlingsplanen beslutade vi oss för att inte lämna in några ytterligare yttranden, eftersom en ny inspektion utlovats. En ny arbetsmiljörond är inplanerad i mars, och om det ser likadant ut då kan vi mycket väl vända oss till Arbetsmiljöverket igen, säger Monica Djurner.

Bättre men inte bra

Hon berättar att situationen på avdelningen trots allt blivit något bättre sedan Arbetsmiljöverket kopplades in. Antalet vårdplatser har minskat från 19 till 12 och hon upplever att arbetsgivaren har blivit bättre på att lyssna på personalen.

– Men fortfarande är arbetsbelastningen extremt hög. Under det senaste året har 15 sjuksköterskor lämnat avdelningen och för närvarande är fem sjukskötersketjänster obesatta. Extra sårbart är det när någon blir sjuk, eftersom vi inte längre får ta in hyrsjuksköterskor, säger Monica Djurner.

Men det som hon upplever som det största problemet är att sjuksköterskorna arbetar treskift med upp till tio nätter på tio veckor.

– Det är under all kritik. Arbetsgivaren har utnyttjat arbetstidsmåttet till max, så att personalen hamnar precis ovanför den gräns där nattarbetstiden enligt kollektivavtalet ska berättiga till förkortad arbetstid.

Avdelningen inte unik

Enligt Monica Djurner är avdelning 21 inte den enda avdelningen på Sahlgrenska som har det tufft.

– Det ser lika illa ut på många avdelningar, speciellt inom medicinkliniken. Men alla vågar inte vända sig till facket av rädsla för repressalier från arbetsgivarens sida, säger hon.

I fjolårets medarbetarenkät på Sahlgrenska universitetssjukhuset visade det sig att många led av arbetsrelaterad utmattning. Var tredje anställd uppgav att de kände sig slitna efter arbetet och var femte kände sig känslomässigt tomma efter jobbet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida