Sexuell hälsa

Ger unga nyanlända kunskap om sex

Ger unga nyanlända kunskap om sex
Den 11 september lanserades den första filmen i serien " Nästan allt om sex i Sverige" på youtube, övriga kommer läggas upp i takt med att de blir klara i höst.

Med sex olika filmer om sexuell hälsa ska unga nyanlända få ökade kunskaper om allt från könsorganens anatomi och funktion till juridik och sjukdomar. Och förhoppningsvis blir de nyfikna på mer, hoppas de fyra landsting och regioner i norr som tagit fram informationsmaterialet.

18 september 2017

För några år sedan genomförde distriktssköterskan Jonas Jälmbrant vid Ungdomshälsan i Umeå och barnmorskan Moncia Christianson ett antal intervjuer med nyanlända ungdomar. Syftet var att få en uppfattning om vilka kunskaper de hade om sex från sina hemländer och om vad de ville och behövde lära sig mer om.

– Vi såg att många inte hade fått någon sexualundervisning alls. Det fanns kunskapsluckor om allt från könsorganens anatomi och funktion till hbtq-rättigheter, graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar.

Kunskapsluckor och kunskapstörst

Det visade sig även att det var svårt för unga nyanlända att få information om sexuell hälsa på rätt språk i Sverige. Utifrån svaren i intervjuerna har kunskapsnätverket hiv/sti Norr, som består av Västerbottens läns landsting, Landstinget i Västernorrland, Region Norrbotten och Region Jämtland/Härjedalen, tagit fram ett kunskapsmaterial om sexuell hälsa.

Just nu lanseras bland annat sex olika informationsfilmer som vänder sig direkt till unga nyanlända, men som lika gärna kan användas av svenska ungdomar som vill lära sig mer om sex.

Skolsköterskor och barnmorskor är en viktig målgrupp som kan använda filmerna i sitt arbete eller rekommendera dem direkt till unga.

Bredare målgrupp

– Jag tänker att även lärare i biologi eller samhällskunskap kan ha nytta av dem i undervisningen, eller varför inte tonårsföräldrar eller gode män som känner att deras egen sexualkunskap är lite ringrostig.

Med ett lättsamt tilltal ska filmerna ge basala kunskaper om hur kroppen fungerar, om lust och om sex, samtidigt som viktig information om sti och juridik finns med i flera av filmerna.

– Det ska vara lustbetonat, men vi väjer inte för svåra frågor som till exempel könsstympning och samtycke.

Jonas Jälmbrant

Jonas Jälmbrant ser gärna att nyanlända får tidig tillgång till information om sex i Sverige.

– Då kan till exempel frågor om diskriminering av hbtq-personer diskuteras. Ungdomar kan ha flytt från sina hemländer på grund av att exempelvis homosexualitet är förbjudet och då behöver de veta vad som gäller här. Det kan få stor betydelse i deras asylprocess.

Vill göra mer

Namnet ” Nästan allt om sex i Sverige” anspelar på ambitionen om att väcka nyfikenheten på mer.

– Vi vill förmedla en basal kunskap om sex som alla har rätt till, oavsett var man kommer i från. Samtidigt hoppas vi att programserien ska väcka intresse för att lära sig mer. Vi vet ju att många ungdomar är väldigt upptagna av frågor kring relationer – som förälskelse och hur man träffar en partner. Det vore jätteroligt om vi kunde jobba vidare med de frågorna i framtiden, säger Jonas Jälmbrant. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida