Vårdutveckling

Här måste de gamla inte gå och sova efter kvällsfikat

Här måste de gamla inte gå och sova efter kvällsfikat
En sammanhållen och läkande nattsömn är målet på den geriatriska kliniken i Örebro. Foto: Getty images

Varför utgå från att gamla har en gemensam syn på när och hur de vill gå och lägga sig? På geriatriska klinken i Örebro införs en individanpassad omvårdnad där personalen frågar patienterna "vilka nattvanor har du"?

Sedan maj förra året är Anette Larsson avdelningschef på den geriatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och snart presenterar hon en plan för hur omvårdnaden på natten ska bli mer individanpassad.

Under sina 40 år inom geriatriken har Anette Larsson sett samma nattliga rondsystem och samma rutiner kring läggning, omvårdnad och väckning. 

Anette Larsson är en av 29 chefer som nyligen har gått Vårdförbundets ledarprogram i personcentrerat ledarskap och hennes mål med utbildningen är att införa en vård som ger de äldre multisjuka patienterna en god och ostörd nattsömn. Det går inte ihop med att alla ska i säng efter kvällsfikat vid sjutiden.

Anette Larsson.

— Det är ingen som har frågat patienterna när de brukar lägga sig och det här är en patientgrupp som gör som personalen säger. Den som vill gå och lägga sig tio, och dessutom somna till radion, har svårt att somna vid åtta — och då behövs något att sova på.

Saknar omvårdnadsplaner

Det görs omvårdnadsplaner för näring, fall och trycksår — men inte för sömn, konstaterar Anette Larsson. Nattpersonalen har jobbat på som de alltid gjort, men på den geriatriska kliniken i Örebro undrade undersköterskor och sjuksköterskor varför de måste väcka patienterna klockan sex.

Nu är ett av hennes förslag till förändring att personalen ska ta sina prover i samband med toalettbesök — i stället för att väcka patienten klockan sex för att ta dem då.

— Kanske har vi varit styrda av att läkare vill ha provsvaren när de kommer tidigt på morgonen. Men de skulle faktiskt kunna vänta, säger hon.

Ska fråga efter nattvanor

Ett första steg blir att skapa en mall för inskrivningssamtalet. Sjuksköterskan ska då fråga om hur nattvanorna ser ut när patienten är frisk och bor hemma. Hur brukar din sömn se ut? Brukar du gå på toaletten? Brukar du läsa? När vill du vakna?

— Min roll blir att leda personalen i att hitta en form för intervjun, teknik för dokumentation och också att vara tydlig kring vem som ska göra vad.

Ett annat steg blir att presentera förändringen för ledningsgruppen. Anette Larsson tror att det kommer att gå bra. Hon har redan fått positiv respons från verksamhetschefen. Uppföljningar av avvikelser ska göras och hon hoppas att de kommer att visa en minskning av sömntabletter, färre fallolyckor och jämnare blodsockernivåer. Och att patienterna sover gott och mår bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida