omvårdnadsforskning

Omvårdnadsprofessor blir medicinsk hedersdoktor

Omvårdnadsprofessor blir medicinsk hedersdoktor
Fredricka Gilje forskar för närvarande om psykisk ohälsa och självmordsprevention.

Fredricka Gilje har haft betydelse för utvecklingen av omvårdnadsforskning i Sverige och även bidragit till att den blivit mer internationell. Nu utses hon till hedersdoktor vid Umeå universitet.

Fredricka Gilje är senior professor i omvårdnad (nursing) och verksam vid Montana State University i USA. Hennes insatser anses ha stärkt den kvalitativa forskningen inom omvårdnad, särskilt inom psykiatrisk omvårdnad.

Nu forskar hon kring psykisk ohälsa och självmordsprevention bland äldre, sjuksköterskors bemötande av självmordspatienter samt utbildningsprogram för att förebygga självmord.

Gästprofessor från 1995

Umeå universitet och institutionen för omvårdnad har haft ett långvarigt samarbete med Fredricka Gilje. Hon kom som gästprofessor dit 1995 på inbjudan av professor Astrid Norberg.

Omvårdnad som forskningsfält var under uppbyggnad i Sverige och att få en internationell forskare till institutionen ansågs värdefullt.

Sedan dess har Fredricka Gilje bjudits in som gästprofessor i Umeå fem gånger.

– Hon har varit en mycket viktig person för utvecklingen av omvårdnad som forskningsfält och huvudområde här i Umeå. Hennes regelbundna generösa bidrag till både studenter och forskare har gett oss alla nya perspektiv, säger Elisabeth Lindahl, universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad i Umeå.

Hon har undervisat både på grund och avancerad nivå och varit handledare och ett generellt stöd till doktorander. Hon har även varit opponent vid disputationer.

– Hon har dessutom delat med sig av sina internationella kontakter och därmed bidragit till en fortsatt internationalisering.

Topprankade tidskrifter

Fredricka Gilje har även undervisat vid andra universitet och högskolor, som Ersta Sköndal och Mälardalens högskolor, samt internationellt i Norge, Finland och Kina. Hon är publicerad i topprankade tidskrifter inom omvårdnad som Journal of Clinical Nursing och International Journal of Nurse Ethics där hon även ingått i redaktionella granskningsråd.

Simon Griffin, som samtidigt utnämnts till hedersdoktor, är professor i allmänmedicin vid University of Cambridge och är en internationellt etablerad forskare inom diabetes- och primärvårdsforskning.

– Årets hedersdoktorer har haft stor betydelse för utvecklingen inom två viktiga forskningsområden. De är båda goda exempel på betydelsen av internationella samarbeten, som har stor betydelse för grundutbildning, forskarutbildning och forskning, säger Åke Forsberg, som är vice dekan vid medicinska fakulteten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida