Forskning

Äldre behöver få vara sig själva

Äldre behöver få vara sig själva
Lär känna vem den äldre är - är ett av många tips till vårdpersonal. Arkivbild: Mostphotos

Trygghet, gemenskap och självständighet är viktigt för att äldre ska känna sig hemmastadda oavsett om de bor hemma eller på vårdboende. Här finns mycket vårdpersonalen kan göra visar sjuksköterskan Lotta Saarnio som just disputerarat i ämnet.

”Hemmastaddhet” är ett slags välbefinnande som en person bär med sig och som inte behöver vara kopplat till en fysisk plats. Ålderdomen innebär ofta stora förändringar och förluster som kan påverka den känslan. En älskad livspartner dör, sjukdomar som påverkar funktionsförmågan eller kanske flytt till ett äldreboende.

Enkla handlingar värdefulla

Sjuksköterskan Lotta Saarnio har intresserat sig för hur vårdpersonal kan hjälpa äldre att känna sig hemmastadda. I sin forskning har hon intervjuat personer över 85 år som bor på vårdboende eller hemma. Hon har också gjort gruppintervjuer med personal på vårdboenden och genomfört observationer av vård-och omsorgsituationer.

.

– Resultatet pekar på att vårdpersonal med till synes enkla och vardagliga vårdåtgärder kan göra stor skillnad i hur vården av äldre personers sista tid i livet blir. Det kan handla om att den äldre får fortsätta vara sig själv ända fram till döden och att ha en nära relation med närstående och vårdpersonalen, säger Lotta Saarnio i ett pressmeddelande.

Hon menar att personalen måste få förutsättningar att skapa fungerande vårdrelationer till personerna de vårdar. Det handlar bland annat om kontinuitet i vården och stöd och bekräftelse för att utveckla praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap i vård- och omsorgsarbetet.

Vårdpersonal kan öka äldres känsla av hemmastaddhet genom att:

  • Lära känna vem den äldre är som person
  • Personen kan lita på att den får hjälp på det sätt den önskar
  • Låta personen vara delaktig i beslut kring vården
  • Hjälpa personen att hålla kontakt med närstående och andra boende
  • Samtala med personen om både allvarliga och roliga saker

Lotta Saarnio disputerade  i mars med avhandlingen Enabling at-homeness for older people despite their severe illness and inpending death

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida