Sjuksköterskedagarna

Hon vill göra transporter av iva-patienter säkrare

Hon vill göra transporter av iva-patienter säkrare
Lina Bergman får Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2018. Foto: Leni Weilenmann

Som iva-sjuksköterska vet Lina Bergman hur svårt och riskfyllt det är att flytta en patient från intensiven till andra delar av sjukhuset. Nu belönas hon med ett stort stipendium för sin forskning.

21 november 2018

Doktoranden Lina Bergman beskriver det som ”iva-ekipaget” när intensivens personal på minst tre personer kommer gående med patienten, sängen och all utrustning.

I sängen, eller fastspänt vid den, finns apparater, läkemedelspumpar och monitorer. Livsfarliga situationer skulle kunna uppstå om andningstuben åkte ut, eller en kateter med sömnmedel eller blodtryckshöjande läkemedel.

Patienter i korridorer

När hissar är trånga, det ligger andra patienter i korridorerna eller står tvättvagnar parkerade, då är det svårt att komma förbi.

– Alla iva-sjuksköterskor vet att en patienttransport är bland det svåraste man gör. Patienten är oftast sövd och intuberad och sjuksköterskan måste ha uppsikt hela tiden på monitorer över vitala parametrar, som syresättning och puls, säger Lina Bergman.

Just idag känns den allvarliga situationen vid transporter på intensivvårdsavdelningen långt borta. Hon är strålande lycklig över att få ta emot Svensk sjuksköterskeförenings stora doktorandstipendium på 108 000 kronor från ordförande Ami Hommel, på stora scenen under Sjuksköterskedagarna i Stockholm.

Engagerad i patientsäkerhet

– Jag är jätteglad och tacksam. Jag drivs av mitt engagemang för frågor om patientsäkerhet. De här pengarna ska jag använda för min fjärde studie och för att kunna åka på konferenser och sprida mitt forskningsresultat, säger Lina Bergman, som är doktorand vid Göteborgs universitet och tjänstledig från arbetet som intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Hon började sin forskning med att läsa de studier som redan fanns om transporter inom sjukhuset av intensivvårdspatienter. Ofta behöver patienterna föras till röntgenavdelningen eller operationsavdelningen.

– I studierna framgår tydligt att det är riskfyllt. Vissa studier visar att upp till så mycket som i 80 procent av fallen händer något som kan klassas som en komplikation eller vårdskada. Men studierna visar inte exakt vad som gör färden riskfylld.

Ensamma i en hiss eller lång korridor är intensivvårdssjuksköterskorna mer utlämnade än på avdelningen. Linas Bergmans studier visar att läkare bara är med ibland, då det bedöms finnas ett behov.

Observerade transporter

Lina Bergmans mål är att hitta arbetssätt och verktyg, som frågeformulär, för att göra transporterna säkrare. Hon började forskningsresan dit med att ta reda på vad riskerna bestod av vid transporter.

Det skedde genom observation av transporter och intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor. Den första studien, som är publicerad, visade att en stor del av riskerna beror på den utrustning och teknik som förs med patienten under transporten.

– Men även om utrustning i sig är en risk, så är det hela tiden sjuksköterskorna och teamet som ska lösa eventuella situationer längs transporten.

En annan risk visade sig vara organisationen och teamet. Inför en transport görs mycket förberedelser på intensivvårdsavdelningen.

– Risken kan vara att det är för lite resurser, så att den iva-sjuksköterska som flyttar över utrustning och läkemedel blir avbruten med arbetsuppgifter som gäller andra patienter. En annan risk kan vara att när iva-ekipaget kommer fram till röntgen får de stå i tio minuter och vänta på att få komma in.

Även miljön visade sig vara riskfylld. Sängar skulle ibland köras nedför backar. Det var trångt och sängar och vagnar stod ofta i vägen.

Intervjuer med patienter

Lina Bergman har även intervjuat intensivvårdssjuksköterskor och vakna intensivvårdspatienter om hur de upplevde färden genom sjukhuset, men de studierna är ännu inte publicerade.

Nästa steg är att ta fram ett instrument som kan bli användbart för att göra transporterna säkrare. Lina Berman hoppas kunna validera ett frågeformulär kring organisation, miljö och team för att mäta patientsäkerheten inför och efter transport.

– På sikt hoppas jag kunna utveckla och säkra rutiner vid transporter för patienter som intensivvårdas. Det kan minska vårdskadorna, men också förbättra arbetsmiljön för personalen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida