Nyköping

Här ansvarar nattsjuksköterskan för mer än tusen patienter

Inspektionen för vård och omsorg kräver att Nyköpings kommun bemannar upp vården så att den blir patientsäker. Men den medicinskt ansvariga sjuksköterskan tror inte att det kommer att ske.

28 januari 2016

– Nej, här tycker man att det viktigaste i den kommunala verksamheten är det sociala. Hälso- och sjukvården kommer vid sidan om, den sköts med lillfingret, säger Annika Jansson som varit medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköping i elva år.

Tidigare arbetade hon i landstinget, där hon var van vid att vården av patienterna alltid kom i första rummet. Så tycker hon inte att det är i kommunen.

Stor arbetsbelastning

Inspektionen för Vård och omsorg, Ivo, har vid flera tillfällen uppmärksammat den brist på sjuksköterskor som råder inom Nyköpings kommun. Trots påpekanden verkar inte mycket ha hänt.

Vid en uppföljande inspektion i sent i höstas upptäckte man att det nattetid fortfarande bara finns en sjuksköterska i tjänst, med ansvar för cirka 1 100 patienter.

När arbetsgivaren av besparingsskäl skar ner antalet nattsjuksköterkor från två till en för ett par år sedan motsatte sig Vårdförbundet beslutet.

– Tyvärr har vi inte kommit längre än så. Det innebär att nattsjuksköterskan får prioritera ganska hårt ibland och inte kan åka på allt, säger Anita Nordlund Skog som är förtroendevald för Vårdförbundet.

Patientsäkerheten i fara

Även dagtid saknas det sjuksköterskor. Enligt Ivo utgör den låga sjuksköterskebemanningen en betydande risk för patientsäkerheten. Patienter i livets slutskede behöver kontinuerligt följas upp av sjuksköterskor för sin ångest, oro och smärta. Ivo:s bedömning är att denna vård inte kan garanteras patienterna eftersom belastningen på sjuksköterskorna är så stor.

Enligt ett nytt beslut från Ivo måste kommunens vård- och omsorgsnämnd nu säkerställa att sjuksköterskebemanningen blir tillräcklig för att en patientsäker och god vård ska kunna ges. Hur det ska gå till eller hur många sjuksköterskor som behövs nämns dock inte. Och som sagt, Annika Jansson tror inte att det kommer att ske någon större förändring.

– Om jag ska vara krass så tror jag att man kommer att se över hur sjuksköterskorna jobbar och kanske lägga om deras scheman. Men jag tror inte att det blir någon förstärkning. Jag har lyft det här problemet i många år, utan att någonting har hänt, säger hon.

Hon berättar att problemen bara blivit större och större med åren. Under 2014 anmälde hon fler lex Maria-fall än någonsin tidigare, elva stycken.

Dålig samverkan

Ett annat problem som Ivo lyfter är att samarbetet mellan kommunens sjuksköterskor och omsorgs- och hemtjänstpersonalen inte fungerar på alla ställen.

Så sent som i somras lex Maria-anmälde Annika Jansson kommunen efter att en kvinna på ett äldreboende hade tvingats till amputation av båda benen. Kvinnan hade bensår som stadigt försämrades. Personalen hade flera gånger påtalat problemet för sjuksköterskorna. Men enligt Annika Jansson fanns det under åtta veckor ingen sjuksköterska som kontinuerligt höll koll på såren. Ingen läkare kontaktades och det fanns inga journalanteckningar om hur såren hade behandlats eller utvecklats.

Kommunen kritiseras också för att exempelvis vikarier på särskilda boenden saknar möjligheter att logga in i journalföringssystemet, trots att de är skyldiga att dokumentera sina omvårdnadsinsatser.

Senast den 8:e mars i år ska vård- och omsorgsnämnden redovisa för Ivo hur man tänker ta sig an de olika problemen.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-28404/2015-13.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida