Lön & avtal 2019

I Skåne är förväntningarna på ett nytt avtal stora

I Skåne är förväntningarna på ett nytt avtal stora
Malin Tillgren är tillförordnad ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning. Foto: Anders Olsson

Att särskilt yrkesskickliga ska ha 10 000 kronor mer i månaden är ett fullt rimligt yrkande tycker Malin Tillgren i Vårdförbundet Skåne. Går det inte igenom befarar hon att många av medlemmarna lämnar yrket för gott.

Om bara två veckor går Vårdförbundets centrala kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, ut. På lokal nivå har de förtroendevalda fullt upp med att informera medlemmarna om Vårdförbundets yrkanden med sänkt arbetstid vid nattarbete i alla verksamheter, lokala processer för hälsosammare arbetstider och en utvecklad löneprocess. Vårdfokus har frågat några av de lokala ordförandena i Vårdförbundet om vad som händer just nu i deras landsände.

I Skåne menar Malin Tillgren, tillförordnad ordförande att det som väckt störst engagemang, är kravet på att särskilt yrkesskickliga ska få sina löner höjda med 10 000 kronor i månaden.

”Välbehövligt yrkande”

– Nästan alla medlemmar jag mött tycker att det är ett välbehövligt yrkande. Däremot finns en skepsis mot hur arbetsgivaren kommer att hantera själva begreppet yrkesskickliga. Våra medlemmar är oftast jordnära och praktiska och har många frågor kring hur det ska fungera i verkligheten, säger Malin Tillgren, tillförordnad ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Hon tycker att satsningen på särskilt yrkesskickliga är ett högst rimligt krav. Som det ser ut i dag sker den största löneutvecklingen för Vårdförbundets medlemmar när de är unga. En granskning som Vårdfokus gjorde för snart ett år sedan visar tydligt hur löneutvecklingen avtar vid 35 års ålder för Vårdförbundets medlemsgrupper, för att ytterligare mattas av vid 45. 

Personalomsättningen bland barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är stor. Det är framför allt de yngre som rör på sig och som får upp sina löner i samband med att de byter arbete.

Dålig lönespridning

– Det gör att avståndet till de mer erfarna hela tiden krymper. Till slut tröttnar de. ”Varför ska jag lära upp nya kolleger gång på gång på gång när de får nästan lika mycket i lön som jag? Det är i det läget som vården tappar de mest erfarna. Genom att ge de särskilt yrkesskickliga 10 000 kronor mer visar man värdet av deras kunskaper, säger Malin Tillgren.

Hon anser att vårdgivarna har allt att tjäna på att ge särskilt yrkesskickliga rejält betalt.

– Om de erfarna känner att de kan utvecklas och göra karriär på sin arbetsplats ökar chanserna för att de ska stanna kvar. Det i sig ger en ökad stabilitet i personalgrupperna, vilket i sin tur leder till en bättre bemanningssituation. När bemanningen är god går det även att förbättra arbetsmiljön, säger hon.

Vad tror du händer om förhandlingarna slutar med ett magert resultat för Vårdförbundets medlemmar?

– Då blir besvikelsen stor. Luften kommer säkert gå ur många. Det jag främst är rädd för är vilka konsekvenser det kan få för hälso- och sjukvården i stort. Om SKL inte tycker att vi är värda 10 000 kronor är jag rädd för att många kommer att lämna yrket. Utan dem förstår jag ärligt talat inte hur hälso- och sjukvården ska klara sig.

Avtalsrörelsen 2019

  • Förhandlingarna under avtalsrörelsen 2019 handlar om det centrala avtalet som reglerar lön och andra anställningsvillkor för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag.
  • Motparten är arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, som delar avtal med Sobona (kommunala företag).
  • Det centrala avtalet som Vårdförbundet har med SKL och Sobona heter Huvud­överenskommelsen, HÖK. I HÖK:en ingår löneavtalet, avtalet om allmänna bestämmelser, AB, och bilagor som exempelvis nattarbetstidsavtalet.
  • Nuvarande avtal är uppsagt och löper ut den 31 mars. Förhoppningen är att det då ska finnas ett nytt centralt avtal på plats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida