Lönekarriär

Vid 35 bromsar lönen in rejält

Vid 35 bromsar lönen in rejält
Siffrorna gäller Vårdförbundets samtliga yrkesgrupper anställda inom landsting och kommun. Specialister ingår men inte chefer. Källa: Vårdförbundets lönestatistik 2017. Grafik: TT Nyhetsbyrån

Aferdita Sefa är på väg att bli äldre, erfaren, specialiserad och har en bra löne­utveckling att se fram emot. Eller vänta, det är något här som inte stämmer.

.

I mitten av maj, just när våren och sommaren brukar brottas om vad som gäller i Gävle, har sjuksköterskan Aferdita Sefa sin födelsedag. I år fyller hon 35. En bra ålder, tycker hon själv. Firandet blir med familjen. ?

Som sjuksköterska börjar hon känna sig riktigt erfaren. I drygt fem år har Aferdita Sefa tränat sin kliniska blick på en avdelning med svårt sjuka cancerpatienter. I dag ser och prioriterar hon omvårdnadsbehov med betydligt större säkerhet.?

Små förändringar, en annan hudton, en känsla. En läkare kan behöva komma snabbt, en anhörig måste ringas. Det hon med sin erfarenhet ser och reagerar på har stor betydelse.

Lönen bromsar in

Men samtidigt som Aferdita Sefas utvecklingskurva pekar uppåt riskerar hennes lön att göra en kraftig inbromsning. För någonstans runt 35 börjar medellönen plana ut rejält för Vårdförbundets yrkesgrupper, för att sedan bara bli flackare med åren, visar Vårdfokus granskning.?

2017 hade 35–45-åringarna bara några kronor mer i lönepåslag än 25–35-åringarna. Äldre kolleger fick ännu lägre löneökningar i både kronor och procent.

?På onkologavdelningen med dygnet-runt-schema, personalbrist och många extrapass jobbade Aferdita Sefa för mycket. Hon lyckades inte återhämta sig. Efter en tids sjukskrivning bestämde hon sig för att staka ut en ny kurs mot framtiden.?

Om ett halvår är hon färdig distriktssköterska och ser fram emot att få använda sin nya kunskap och tidigare erfarenhet för att fortsätta utvecklas och bidra i en del av vården som får allt större betydelse.?

Bättre arbetstider och bättre lön hoppas hon också på.?

—?Vi som arbetat ett tag måste hänga med i löneutvecklingen, hos oss finns ju den mesta kompetensen, säger Aferdita Sefa.??

Erfarenhet ska löna sig

Det låter rimligt. Många håller med, inte minst Vårdförbundet. Men trots att löneavtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger att erfarenhet och kompetens ska löna sig har i stället de mest erfarna halkat efter i löneutvecklingen på senare år. Ofta bromsar lönen in redan efter några år i yrket. Samtidigt har ingångslönerna ökat kraftigt.?

Det här har skapat en sammanpressad lönestruktur där det skiljer alldeles för lite mellan dem som tjänar mest och dem som tjänar minst. ??

Ett extremt exempel finns i Sörmland där alla barnmorskor har ungefär samma lön. När landstinget bestämde sig för att göra en lönesatsning på svårbemannade avdelningar och 24/7-verksamhet fick barnmorskorna i förlossningsvården stora löneökningar. Barnmorskor på mottagningar lämnades utanför. Just där jobbar många erfarna. ?

—?Resultatet blev ett lönespann som är nära noll, berättar Vårdförbundets avdelningsordförande i Sörmland, Lena Lindh.?

Lönestrukturer satta ur spel

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg beskriver hur bristen på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har satt önskvärda lönestrukturer ur spel. I stället är det marknadskrafterna som styr.?

Visserligen har marknadskrafterna generellt sett gett Vårdförbundets yrkesgrupper löneökningar över industrins. ( I Sverige finns en överenskommelse om att industrins årliga löneökning ska vara styrande för arbetsmarknaden i stort, ”märket” 2017 var 2 procent.Men det har också bidragit till en sammanpressad lönestruktur, vars negativa konsekvenser börjar bli högst kännbara.??

Samtidigt som många nya är på väg in i yrkena och personalomsättningen är stor försvinner erfarna och kompetenta, de som egentligen behövs mer än någonsin på arbetsplatserna för att skapa trygghet och stabilitet.

Lönen står och stampar

?Lönespridningen har ökat men i snigelfart, visar Vårdfokus granskning. För gruppen sjuksköterskor skiljer det i dag 8500 kronor mellan de högst och de lägst betalda.?

Erfarna upplever att lönen står och stampar. Många har tröttnat på att inte få betalt för sitt bidrag. Massuppsägningar har skakat om från norr till söder. Frustrationen är stor över att nyutexaminerade kan tjäna lika mycket eller mer.??

Vårdförbundet tycker att gränsen är nådd och undrar hur långt det ska behöva gå innan arbetsgivarna tar ansvar för kompetenskrisen.?

Som Vårdfokus tidigare berättat tryckte Vårdförbundets samtliga 21 lokalavdelningar extra mycket på behovet av ökad lönespridning och rejäla satsningar på medarbetare med lång erfarenhet inför årets lönerevision.?

Vårdförbundets främsta fokus

Nu lyfter förbundsstyrelsen samma sak till kongressen i maj, som ska fatta beslut om inriktningen för Vårdförbundets lönepolitik de närmaste åren. Det är extra viktigt nu eftersom 2019 blir ett år med en riktig löneavtalsrörelse, den första sedan 2011. I kampen för högre löner vill förbundsstyrelsen sätta fullt fokus på ökad lönespridning och bättre löneutveckling för erfarna.??

Sjuksköterskan Aferdita Sefa hoppas att hon under sin karriär ska få uppleva en total omvärdering av hennes yrke.?

— Jag tror inte att folk förstår hur mycket vår kompetens behövs. Det kommer att fortsätta vara brist på vårdpersonal om vi som arbetat ett tag inte hänger med i löneutvecklingen. Det måste bli en förändring, säger hon.

 40 ÅR MINST…

…. kommer det att ta för gruppen sjuksköterskor att få upp högstalönerna till önskelönenivå om lönespridningen fortsätter att öka i samma takt som den gjort sedan 2011.

”ERFARNA SKA TJÄNA DUBBELT SÅ MYCKET”
Motion #18: Yrke, karriär, lön
Att kämpa för ökad lönespridning ska bli Vårdförbundets främsta fokus i lönefrågan om förbundsstyrelsen får bestämma. I en proposition till kongressen i maj finns förslag på tydliga karriärvägar kopplade till löneutveckling, för att öka lönespridningen inom yrkesgrupperna och skillnaden mellan nya och erfarnas löner.

Målet är att medlemmarnas livslön ska öka med 30 procent jämfört med i dag och att de mest erfarna tjänar dubbelt så mycket som nya i yrket.

Kongressen är Vårdförbundets högsta beslutande organ och fattar beslut i viktiga strategi- och framtidsfrågor, som exempelvis inriktning på förbundets lönepolitik.

Läs mer på: vardforbundet.se Sök: kongress

Långt till önskelön i Vårdfokus granskning

Så har lönespridningen utvecklats sedan 2011 - se vår grafik.

  • Vi har granskat lönespridningens utveckling sedan 2011. Då tecknade Vårdförbundet sitt första sifferlösa avtal med arbetsgivarorganisationen SKL, som bland annat lovade att kompetens och specialistkunskap ska löna sig.
  • Siffrorna gäller landstings- och kommunanställda. Specialister ingår, men inte chefer.
  • Önskelönen har Vårdfokus räknat ut utifrån Vårdförbundets krav på löneutveckling och lönespridning i livslönerapporten från 2014 och proposition 18 till förbundets kongress i maj.
  • Lägstalönerna och högstalönerna i grafiken motsvarar 10:e och 90:e percentilen. För att inte eventuella extremer ska påverka resultatet är de 10 procent som tjänar allra minst och allra mest borttagna.

Källa: Vårdförbundets lönestatistik

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida