SPECIALISTUTBILDNING

Förberedd på det värsta

Förberedd på det värsta
Barnsjuksköterskan Maria Rathonyi Bylund arbetar på Biva i Lund och har just avslutat en 7,5 poängskurs i barnintensivvård. Foto: Privat

Barnsjuksköterskan Maria Rathonyi Bylund känner sig bättre rustad att ta hand om plötsliga försämringar hos patienterna sedan hon har gått en fördjupningskurs i barnintensivvård i Lund.

11 december 2015

Det är mycket man ska hålla i huvudet som sjuksköterska i arbetet med svårt sjuka barn på en intensivvårdsavdelning.  En försämring i barnets tillstånd kan ske plötsligt och då gäller det att kunna hantera situationen snabbt. Under de två år som sjuksköterskan Maria Rathonyi Bylund arbetat på barnintenisven, biva, i Lund har hon lärt sig att alltid vara beredd på det värsta.

För specialistsjuksköterskor

Tillsammans med 20 sjuksköterskor från hela landet har hon just avslutat en ny uppdragsutbildning på 7,5 poäng i barnintensivvård vid Lunds universitet. Kursen vänder sig till specialistsjuksköterskor inom barnsjukvård,intensivvård, ambulans och anestesi som i sitt arbete möter svårt sjuka barn.

Under de tolv veckor utbildningen pågått har de haft sex heldagsträffar med föreläsningar och seminarier. Alla fick var sitt fall att fördjupa sig i som de skrivit en rapport om. Maria Rathonyi Bylund tilldelades ehec och hussyndromet.

– Det passade mig perfekt, för det var det jag kände att jag kunde minst om. Nu har jag verkligen lärt mig mycket om det och även om de andras områden som var allt från sepsis till drunkningstillbud, säger hon.

Mest teori

Utbildningen lade tyngdpunkten vid teoretiska kunskaper, som anatomi och fysiologi, för att tidigt kunna identifiera symtom på sviktande organfunktion. Farmakologi, hjärtsjukvård och familjecentrerad omvårdnad är ytterligare exempel på några av de ämnen som ingick i kursen.

Föreläsningsdagarna fick Maria Rathonyi Bylund betalda av arbetsgivaren, men självstudierna fick ske på fritiden. Det gick an under de tre månader kursen pågick, även om familjelivet fick stå tillbaka under denna period, berättar hon.

För Maria Rathonyi Bylund har utbildningen gett fördjupade kunskaper om intensivvård för barn. Det ökar möjligheten till reflektion och utveckling av vården tycker hon.

– Det känns jättebra. När man jobbar med de här små liven vill man göra allt så perfekt som möjligt.

I Sverige finns i dag fyra avdelningar för barnintensivvård. I brist på biva vårdas barn i stället på intensivvårdsavdelningar för vuxna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida