Ihållande feber var meningit

Den oroliga mamman ringde flera samtal till barnakuten om dotterns höga feber. Varje gång ordinerade sjuksköterskorna Alvedon.

Den 15 månader gamla flickan insjuknade med hög feber, kräkningar och diarré, så dagen efter ringde mamman barnakuten där sjuksköterskan ordinerade dubbel dos Alvedon. Dagen därpå blev flickan åter sämre, mamman kontaktade barnakuten och fick samma råd som tidigare. Då sjuksköterskan efter någon timme ringde tillbaka hade flickans feber sjunkit från 41 grader till 38.

På natten kräktes flickan. Mamman ringde återigen till barnakuten där sjuksköterskan ordinerade dubbel dos Alvedon. Nästa dags eftermiddag ringde hon åter eftersom flickan hade 40 graders feber. Hon fick samma råd som tidigare. På kvällen ringde mamman och undrade om hon kunde ge mer Alvedon för flickans feber hade stigit till 39,4 grader, hon ytandades och slängde med huvudet.

Sjuksköterskan rekommenderade Alvedon och som sina kolleger uppmanade hon mamman att återkomma vid försämring. Tre kvart senare ringde mamman på nytt och frågade om hon skulle ringa efter ambulans för flickan hade börjat krampa. När flickan kom till sjukhuset konstaterades att hon hade drabbats av en invasiv pneumo­kockinfektion som ledde till hjärnhinneinflammation. Hon avled dagen efter.

Föräldrarna anmälde tre sjukskötersk­or som tog emot telefonsamtalen till Ansvarsnämnden. De betonade att mamman vid snart sagt varje kontakt hade förklarat att hon var osäker, orolig och inte visste hur hon skulle hantera situationen eftersom det var hennes första barn.

Nämnden skriver att det framgår av de journalanteckningar som den sjuksköterska gjorde som arbetade den tredje dagen att hon var medveten om flickans svängande temperatur som hade pågått i tre dagar trots behandling. Hon borde både ha ställt fler frågor och konsulterat läkare anser nämnden och ger henne en erinran. Sjuksköterskan har överklagat beslutet till länsrätten (hsan 2006/1215:b5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida