Iva-sjuksköterskor vädjar till politikerna om högre lön

Iva-sjuksköterskor vädjar till politikerna om högre lön
Åse Tholén och Jenny Ljung vid intensivvårdsavdelningen i Karlskrona anser att de som specialistutbbildade borde ha högre lön, vilket de påpekat för landstingspolitikerna.

I ett brev till landstingspolitikerna i Blekinge vädjar de förtroendevalda vid intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona om rejält höjda löner på avdelningen. Annars är risken att de med störst erfarenhet söker sig någon annanstans, påpekar de.

Tre förtroendevalda för Vårdförbundet har undertecknat brevet, i vilket de förklarar att intensivvårdssjuksköterskorna i Blekinge landsting har bland de lägsta medellönerna i Sverige.

För att intensivvården ska vara patientsäker måste den erfarna och kvalificerade personalen stanna. Den högteknologiska och avancerade vården på iva går inte att bedriva med enbart nyutexaminerade utan kräver personal med gedigen kunskap, påpekar de.

De bifogar en kompetensbeskrivning och påpekar att de hoppas att den blir läst. De påminner också om löftet att det skulle satsas på vidareutbildade sjuksköterskor inom anestesikliniken i år och några år framöver.

Sjuksköterskorna skriver att de fått besked om att det är politikerna som avgör hur mycket pengar som tilldelas lönerevisionen. De anser inte att de fick en så bra start som de hade önskat i årets löneutveckling.

”Vi förväntar oss att det kommer att justeras från och med nästa år så att vi märker det i lönekuvertet”, skriver de förtroendevalda  i sitt brev till politikerna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida