Löner

Kirurger tar strid för sjuksköterskors löner

Styrelsen för Svensk förening för övre abdominell kirurgi kräver att staten griper in för att kraftigt förbättra den långsiktiga löneutvecklingen för offentliganställda sjuksköterskor. Läkarna framför sitt krav i ett öppet brev till socialminister Annika Strandhäll.

6 november 2017

I brevet, som även skickats till Hans Karlsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg och den nationella cancersamordnaren Beatrice Melin, förklarar styrelsen för Svensk förening för övre abdominell kirurgi, SFÖAK, att de oacceptabelt långa väntetider som uppstått för operationer av framför allt lever- och bukspottskörtelcancer helt och hållet beror på sjuksköterskebristen.

De beskriver hur enskilda landsting och sjukhus i många år har försökt att vidta ett flertal åtgärder för att rekrytera och långsiktigt vara attraktiva nog som arbetsplatser för att sjuksköterskorna ska vilja stanna kvar, men att detta generellt sett helt har misslyckats.

Styrelsens bedömning är att nyckeln till en långsiktigt välfungerande cancervård, utan oskäliga väntetider, är en stabil och långsiktigt god personalförsörjning med sjuksköterskor som är motiverade att stanna kvar och utvecklas själva, men också att driva utveckling på sina arbetsplatser.

En av de enskilt viktigaste faktorerna bakom den stora personalomsättningen och flykten från sjuksköterskeyrket är enligt SFÖAK bristen på långsiktig löneutveckling. Skillnaden mellan ingångslön och slutlön innan pension för sjuksköterskor ligger på de flesta kirurgkliniker inom ett smalt spann på några få tusen kronor.

Eftersom arbetsmarknadens parter hittills inte lyckats lösa problemet med bristande långsiktig löneutveckling vädjar SFÖAK:s styrelse till de som är nationellt ansvariga för den svenska cancervården att ta tag i situationen och ta ett samlat nationellt grepp för att få till stånd en kraftfull förbättring av den långsiktiga löneutvecklingen för Sveriges offentliganställda sjuksköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida