Sjuksköterskebristen

Kirurger varnar för allvarliga konsekvenser av sjuksköterskebrist

Kirurger varnar för allvarliga konsekvenser av sjuksköterskebrist
Vårdfokus har tidigare skrivit om de allvarliga problemen med brist på sjuksköterskor och vårdplatser vid Näl-sjukhuset i Trollhättan.

Fyra överläkare vid kirurgkliniken på sjukhuset i Trollhättan varnar i ett öppet brev för att vården inte längre är säker. Arbetsmiljön har blivit så dålig att även de mest erfarna och lojala sjuksköterskorna nu flyr akutsjukvården.

29 april 2016

Som Vårdfokus berättade i morse anser Vårdförbundet att Region Skåne medvetet fört en personalpolitik som försatt sjukhusen i den situation de nu befinner sig i, med stängda vårdplatser, brist på sjuksköterskor och massuppsägningar.

Men Skåne är långt ifrån ensamma om denna problematik. Från olika delar av landet rapporteras dagligen i lokala medier om missnöjda sjuksköterskor som flyr akutsjukvården för att de inte längre anser sig få de förutsättningar som behövs för att ge en patientsäker vård.

Ett exempel är Näl-sjukhuset i Trollhättan, med Västra Götalandregionens största akutmottagning. För bara ett par veckor sedan beslutade ledningen att dra ner antalet vårdplatser med mer än en tredjedel på sjukhusets kirurgiska akutvårdsavdelning, eftersom de inte lyckas få tag på tillräckligt med sjuksköterskor som vill arbeta där.

Skarp kritik från läkare

På debattsidorna i dagens Göteborgs-Posten riktar fyra överläkare vid kirurgkliniken på Näl-sjukhuset skarp kritik mot den personalpolitik som förts.

”Vi har under lång tid varnat vår ledning för konsekvenserna av att genomföra förändringar som obevekligen kommer att leda till att gränsen överskrids för vad sjukvårdpersonalen tål. Arbetsgivaren har konsekvent valt att inte lyssna utan genomför i stället ytterligare förändringar som ökar sjuksköterskeflykten. Det är mycket dålig personalpolitik och cynisk hantering av duktig, oumbärlig, lojal, tålig och trogen personal. En gräns har nu passerats och den kunskap och kompetens som vi nu förlorar går inte att ersätta – i varje fall inte inom överskådlig tid.”, skriver de bland annat.

Blivit uthängda av ledningen

Brevet är riktat till politikerna i Västra Götalandsregionen, eftersom läkarna inte sett några positiva resultat av att tidigare ha uppmärksammat ledningen om vad som håller på att ske. Snarare upplever de att de har blivit uthängda som illojala och besvärliga.

De avslutar sitt brev med att fråga politikerna om de verkligen är införstådda med allvaret.

För bara ett par veckor sedan slog också Mälarsjukhusets kirurger i Sörmland larm om att sjuksköterskeflykten hotar patientsäkerheten på sjukhuset. På en av kirurgavdelningarna finns snart bara tre sjuksköterskor kvar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida