Klinikcheferna som driver på för utbildning med lön

Klinikcheferna som driver på för utbildning med lön
–Vi vill satsa på kompetensen, säger biträdande verksamhetschef Katarina Holmström-Engevik på medicinkliniken i Västerås.

Medicinkliniken i Västerås satsar på åtta nya specialistsjuksköterskor - för att på sikt minska kostnaderna.

12 februari 2015

I Västmanlands landsting finns ännu inget beslut om utbildningstjänster utifrån Vårdförbundets modell, som börjar genomföras i flera andra landsting. Men medicinkliniken har tagit tag i frågan själva. De har lagt in åtta utbildningsplatser i den egna budgeten.

– Visst kostar det att täcka alla turer som uppstår när flera går utbildningen. Men den kostnaden tror jag att vi snart tjänar in om vi får behålla fler sjuksköterskor på kliniken, säger Katarina Holmström-Engevik, biträdande verksamhetschef på medicinkliniken.

Förra året slutade 70

Den stora medicinkliniken har 260 sjuksköterskor anställda. Men förra året valde många att sluta och 70 vakanser skulle tillsättas.

– Möjligheten till specialistutbildning är en del i vårt arbete att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Vi har sedan tidigare åtta som går utbildningen med studiebidrag. Nu tar vi nästa steg och inför fullt bibehållen lön, samt samma kollektivavtal som de som arbetar på avdelningen vad gäller allt, som ob och semestrar.

Det innebär att satsningen uppfyller krav för AST, akademisk specialisttjänstgöring, vilket Vårdförbundets ordförande i Västmanland Janí Stjernström tycker är glädjande även om satsningen än så länge pågår på kliniknivå och inga beslut är fattade för hela landstinget.

Ta tillvara kompetensen

På medicinkliken i Västerås finns sex avdelningar med inriktingar som kardiologi, lungmedicin, njurmedicin och neurologi. Avdelningarna har behov av hög kompetens och den specialistutbildning som är aktuell är invärtesmedicin, 60 poäng.

– Sedan har vi ett stort ansvar att ta tillvara deras kompetens. De som redan går utbildningen är engagerade i ett projekt om att vi kanske ska öppna intermediärplatser.

Det finns fler kliniker i Sverige där cheferna driver på att få finansiera sina sjuksköterskors specialistutbildningar utifrån Vårdförbundets modell. En annan är onkologkliniken i Sundsvall, där det också finns ett behov av hög kompetens i verksamheten. Men de väntar fortfarande på klartecken från landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida