Läkemedelshantering

Koll på läkemedlen ger vinst för miljön och ekonomin

Koll på läkemedlen ger vinst för miljön och ekonomin
Lenitha Svärdling, Eva-Britt Hynning och Inger Karlsson arbetar vid läkemedelsenheten på Norrtälje sjukhus Foto: Norrtälje sjukhus/ Vårdbolaget TioHundra

Med egen apotekspersonal på plats kunde Norrtälje sjukhus slänga nästan ett ton mindre läkemedel och läkemedelsförorenat avfall förra året. Samtidigt frigjordes resurser för sjuksköterskorna.

Som Vårdfokus tidigare berättat börjar flera sjukhus anställa farmaceuter direkt på avdelningarna för att effektivisera läkemedelshanteringen, öka patientsäkerheten och avlasta sjuksköterskorna. Norrtälje sjukhus, som drivs av vårdbolaget TioHundra, har även räknat på de ekonomiska och miljömässiga vinsterna.

Ser helhet och detaljer

Genom att låta en särskild läkemedelsenhet ha koll på medicinernas hållbarhet och optimera användningen minskade mängden kasserade läkemedel med nästan ett ton förra året, uppger sjukhuset i ett pressmeddelande.

Läkemedelsenheten vid Norrtälje sjukhus består av två receptarier och en apotekstekniker. De har överblick över alla förråd, bevakar bäst-före-datum och flyttar läkemedel mellan olika avdelningar för att slippa slänga mediciner innan de går ut.

Enheten tar även hand om beställningar och ser över hur snabbt leveranserna behöver komma ut på avdelningarna. De anpassade beställningarna gör att sjukhuset sparar cirka 250 000 kronor per år.

Frigör resurser

För sjuksköterskorna på sjukhuset innebär det att de får avlastning inom flera områden och får mer tid för patienterna. Läkemedelsenheten kan iordningställa morgonmediciner, plombera narkotiska läkemedel och ta hand om överblivna läkemedel.

Enheten ansvarar även för att iordningställa läkemedel för patienter inför utskrivning och för de som går hem efter en dagoperation.

– Nu slipper våra patienter riskera att stå utan sina läkemedel de första dagarna efter sjukhusbesöket. Det ökar förstås patientsäkerheten. Men det är också bättre för miljön eftersom man tidigare ofta skrev ut förpackningar om 30 tabletter, där bara några få tabletter behövdes och resten slängdes, säger Eva-Britt Hynning som är en av receptarierna på Norrtälje sjukhus, i pressmeddelandet. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida