Arbetstider

Kortare arbetsvecka införs inom psykiatrin i Örebro

Kortare arbetsvecka införs inom psykiatrin i Örebro
Vårdförbundets Marcus Folkö Müntzing i Örebro hoppas att arbetstidsförkortningen kommer att göra psykiatrin till en mer attraktiv arbetsplats.

Med 34 timmarsvecka hoppas psykiatrin vid universitetssjukhuset i Örebro kunna bromsa den höga personalomsättningen och öka nyrekryteringen.

8 januari 2016

Nu växer listan över arbetsplatser som kortar arbetstiden för att få behålla sina sjuksköterskor. Det senaste exemplet kommer från akut- och slutenvårdspsykiatrin vid universitetssjukhuset i Örebro som under flera år har haft problem med bemanningen.Bristen är framför allt stor på specialstutbildade sjuksköterskor.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Tidigt i höstas gjorde Vårdförbundet och Kommunal en gemensam anmälan till arbetsgivaren om bristande arbetsmiljö inom psykiatrins akut- och heldygnsvård. Flera avdelningar gick på knäna med endast halv personalstyrka. Fackförbunden var oroliga för vad den ständiga underbemanningen kunde göra med personalens hälsa och patientsäkerheten.

Efter inledande samtal med arbetsgivaren gick Kommunal vidare med sin anmälan till Arbetsmiljöverket samtidigt som Vårdförbundet valde en annan väg.

– Vi tyckte att arbetsgivaren lyssnade på oss och valde därför att prioritera den dialogen i stället för att gå till Arbetsmiljöverket. Och det tycker vi har fungerat väl, säger Marcus Folkö Müntzing på Vårdförbundet i Örebro.

Rotation ingår

Arbetsgivaren har nu tillsammans med personalen arbetat fram en modell som innebär att veckoarbetstiden minskar med fyra timmar per vecka med bibehållen heltidslön.

Schemaändringen omfattar samtliga heltidsanställda sjuksköterskor vid den psykiatriska kliniken på universitetssjukhuset i Örebro och börjar gälla den 11 januari. Det handlar först och främst om ett projekt till och med december 2017 med möjlighet till korrigering eller förlängning.

En förutsättning för att få igenom modellen har varit att alla arbetar 5 pass av 20 på en annan arbetsplats än sin ordinarie för att kunna täcka upp på de avdelningar där personalbristen är som störst.

Vad tycker personalen om att arbeta en fjärdedel av arbetstiden på en annan avdelning?

– Vi har fått uppfattningen att arbetstidsförkortningen är en mycket uppskattad och efterlängtad åtgärd och att personalen tycker att det är okej att arbeta på andra avdelningar. Men vi kommer givetvis att följa upp det här och se hur det går när det nya schemat kommit igång i mitten av januari, säger Marcus Folkö Müntzing på Vårdförbundet.

Samarbete med öppenvården

Arbetsgivaren ser samtidigt över möjligheten för ökad samverkan mellan öppenvården och slutenvården med så kallad kompletterande tjänstgöring i heldygnsvården. Det har dock inte varit lika populärt bland sjuksköterskorna i öppenvården enligt Vårdförbundet.

För att minska belastningen inom slutenvården ska även samarbetet med öppenvården kring patienterna  stärkas, bland annat genom en vårdkoordinator.

Bättre introduktion

Sedan tidigare får några sjuksköterskor varje år möjlighet att gå specialistutbildning i psykiatri på arbetstid i samarbete med universitetet och nu pågår även rekrytering till tio traineeplatser för nyanställda sjuksköterskor. De kommer att erbjudas en 18 månaders introduktionstjänst där klinisk tjänstgöring kombineras med teori och handledning.

– Att göra arbetsplasten mer attraktiv är det är den enda vägen att gå om de vill få in ny personal, säger Marcus Folkö Müntzing.

Tillsyn från Ivo

Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo har reagerat på bemanningssituationen inom psykiatrin i Örebro. I en större riskanalys som Ivo genomfört av primärvården, tandvården och psykiatrin i länet framkommer det till exempel att antalet vakanser bland sjukvårdspersonalen i psykiatrin kan medföra risker för patientsäkerheten.

Efter en särskild tillsyn av verksamheten har Ivo beslutat att Region Örebro län ska redovisa åtgärder för att stärka bemanning på kort och lång sikt.

Redovisningen ska vara Ivo tillhanda senast den 31 mars 2016.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida