Norska löner

Kraftiga löneökningar för erfarna sjuksköterskor i Norge

Kraftiga löneökningar för erfarna sjuksköterskor i Norge
Lönelyftet för erfarna i Norge väcker oro för en ny svensk sjuksköterskeflykt över gränsen. Foto: Mostphotos

Från och med juli-lönen kommer alla norska sjuksköterskor med mer än tio år i yrket att ha en årslön på minst 500 000 kronor. Överenskommelsen mellan arbetsgivarna och norska sjuksköterskeförbundet imponerar - och skrämmer - Vårdförbundets Sineva Ribeiro.

För de norska sjuksköterskor som halkat efter mest i löneutvecklingen på senare år gör satsningen rejäl skillnad. Omkring 1 000 erfarna sjuksköterskor inom den norska kommunala sektorn kommer med den nya lägstalönen att få lönelyft på mellan 50 000 och 53 000 kronor om året. Det berättar Eli Gunhild By, ordförande för norska sjuksköterskeförbundet.

Vill locka fler sjuksköterskor

– Ytterst handlar det om att arbetsgivarna ska kunna rekrytera. Det är sjuksköterskebrist och vi måste ha löner som samspelar med sjuksköterskornas kompetens och det som krävs av dem ute på arbetsplatserna i dag, säger hon.

.

För norska sjuksköterskor inom både sjukhusvård och kommunal sektor finns avtalade lägstalöner uppdelade i tariffer som bygger på år i yrket och utbildningsnivå.

Att alla sjuksköterskor med tio års erfarenhet ska ha en årslön på minst 500 000 norska kronor innan utgången av 2019 är ett mål som norska sjuksköterskeförbundet satte för flera år sedan.

Först lyckades förbundet med en överenskommelse som nådde målet för sjuksköterskorna inom sjukhusvården. Nu finns också ett likadant avtal för sjuksköterskorna som jobbar i kommunerna.

– Det har handlat både om att få medlemmarna med sig och att göra ett jobb gentemot dem vi förhandlar mer för att få förståelse för vad som krävs för att kunna rekrytera sjuksköterskor och få en god vård, säger Eli Gunhild By.

Specialister halkar efter

Nackdelen med lönelyftet är att lönegapet mellan allmänsjuksköterskor och specialistutbildade nu minskar, berättar hon.

– Men för att kunna lyckas med en sådan här satsning gäller det att prioritera och specialistsjuksköterskornas löner är något vi kommer att jobba vidare med, säger Eli Gunhild By.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är imponerad av den medvetna lönesatsningen på erfarna sjuksköterskor som nu görs i Norge.

Sineva Ribeiro.

– De har en regering som inser att det här behövs för att behålla viktig kompetens och kunna kompetensförsörja. Vi har inte lyckats med det i Sverige, säger hon.

De nya norska villkoren väcker också en rädsla hos Sineva Ribeiro för en ny svensk sjuksköterskeflykt till Norge, som skulle behöva de svenska sjuksköterskor som på senare år kommit tillbaka till Sverige. Nu vill hon att svenska arbetsgivare agerar.

Skulle Sverige kunna göra en liknande lönesatsning som den som nu görs i Norge?

– Absolut, jag tror att det finns pengar. Det beror helt på vad man prioriterar. Utan våra grupper kommer vi inte kunna klara varken den nära vården eller den akuta specialistvården. Och kompetensen hos dem som har lång erfarenheten är jätteviktig att behålla, säger Sineva Ribeiro.

Vad blir det i svenska pengar?

1 norsk krona = 1,0915 svenska kronor
500 000 norska kronor = 545 750 svenska kronor

Fakta: Riksbankens valutakurs 4/7 2019

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida