Utredda fall

Lämnade 13-åring med frakturer i pannan

Lämnade 13-åring med frakturer i pannan
Pojken skadades svårt under en fotbollsmatch. Ambulans kallades dit men tog inte med sig pojken till sjukhus. Arkivbild: Mostphotos

Skadad i ansiktet under en fotbollsmatch fick 13-åringen och hans föräldrar råd att söka vård om hans tillstånd försämrades. Senare upptäcktes frakturer som behövde opereras.

12 oktober 2016

Pappan till pojken anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som konstaterar att den medicinska handläggningen på plats vid fotbollsplanen och ambulanspersonalens dokumentation av patientens tillstånd var bristfällig.

Ambulanssjuksköterskan rådde föräldrarna att söka vård om tillståndet försämrades för deras 13-årige pojke och lämnade sedan fotbollsplanen. Senare samma dag upptäcktes flera frakturer i pojkens pannben och ögonhåla som fick opereras.

Dålig dokumentation

Pappans och ambulanssjuksköterskans bedömning av pojken tillstånd skiljer sig åt. Enligt pappan blödde hans son ur näsan och munnen och halva ansiktet var kraftigt deformerat. Av ambulansjournalen framgår att patienten hade en lätt svullnad över vänster öga och blödde näsblod.

Men i ambulansjournalen står ingenting om vilka åtgärder som vidtogs med anledning av näsblödningen. Även vitala parametrar som andningsfrekvens, saturation, puls och blodtryck saknas i ambulansjournalen, vilket Ivo anser är en brist.

Ambulanssjuksköterskans råd till föräldrarna var att ”hålla koll på sonen”. Men av dokumentationen framgår inte på vilket sätt eller vilka symtom eller tecken som föräldrarna skulle hålla koll på.

Nytt beslutsstöd

Enligt tillsynsläkaren för ambulanssjukvården har verksamheten tagit lärdom av det inträffade och informerat personalen om vikten av strikta medicinska bedömningar i samband med att patienter hänvisas. Ett beslutsstöd har också tagits fram som ska användas då det bedöms om en patient ska tas med till sjukhus eller inte.

Trots de brister som Ivo anser att ambulanssjuksköterskan visade upp vid händelsen kritiseras hen inte av Ivo.

Diarienumret hos Ivo: 8.2-16213/2016-11.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida