specialistutbildning

(M) föreslår att landstingen tar över specialistutbildningen

(M) föreslår att landstingen tar över specialistutbildningen
Moderaterna i Stockholms läns landsting föreslår att specialistutbildningarna för sjuksköterskor ska drivas av landsting och regioner i stället för staten. Bild: Mostphotos

Moderaterna i Stockholmslandstinget vill att fler specialistsjuksköterskor utbildas genom praktiskt arbete i vården i stället för att sitta i skolbänken.

21 december 2015

I början av nästa år kommer moderaterna i Stockholm läns landsting att uppvakta regeringen med ett nationellt förslag om att specialistsjuksköterskeutbildningen ska skötas av landsting och regioner. Personallandstingsrådet Per Carpelan (M) hoppas att övertagandet från staten kan öka rekryteringen av specialistsjuksköterskor.

Läkarna förebild

– Jag tror att vi har bäst koll på hur behovet av personal ser ut i vården och kan därmed styra utbildningsplatser efter det. Samtidigt tror vi att det kan vara ett attraktivt alternativ för sjuksköterskor som vill specialisera sig, säger han.

Förebilden är läkarnas AT- och ST-utbildning, där vidareutbildningen sker parallellt med tjänstgöring på en viss klinik. Enligt Per Carpelan ska sjuksköterskorna erbjudas avtalsenlig lön som stiger i takt med kompetensutvecklingen.

Vad skiljer detta förslag från akademisk specialist tjänstgöring, AST, som Vårdförbundet förespråkar och som införs i flera landsting och regioner just nu?

– Läkarnas modell är mer praktiskt inriktad, samtidigt som det ska finnas en möjlighet att satsa på forskning också för den som vill det. Modellen ska garantera en god löneutveckling och möta vårdens behov samtidigt, säger Per Carpelan.

Samtidigt finns det kritik mot AT-utbildningen, till exempel att det finns för få platser och att det är svårt att få studietid?

Självklart kan det systemet behöva utvecklas också, ingen utbildning är perfekt. Men vi tror ändå att det är en grundmodell som kan fungera, säger han.

Vårdförbundet vill ha AST

Ordförande för Vårdförbundet i Stockholm, Eva Nowak, håller med om att det kan vara en fördel med att landstinget styr platserna efter vilka specialistutbildningar som behövs.  Vårdförbundet har länge förespråkat en tydlig struktur för samverkan mellan professionen, lärosätena och vårdgivarna. Som det ser ut i dag satsar många lärosäten på populära utbildningar i stället för dem där behoven av specialistutbildningar är som störst, menar hon.

– Utbildningen ska drivas av högskolorna för att garantera den akademiska nivån, det är viktigt. Vi håller fast vid att det ska ske genom AST, säger Eva Nowak.

Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet, bekräftar att arbetet med AST fortsätter.

 – Hela utvecklingen i vården och den höga kvaliteten vi har idag hänger ihop med den akademiska utveckling vi har haft. Ska vi fortsätta att ligga i framkant krävs forskning och akademisk kunskap som utgår från högskolor och universitet, säger hon.

Efter att förslaget läggs fram i januari är det många kvarnar som ska mala och Eva Nowak efterlyser lösningar även på kort sikt.

– Vi behöver förslag på hur vi ska komma till rätta med sjuksköterskebristen här och nu, säger hon.

 

Det här är AST – akademisk specialisttjänstgöring

  • Sjuksköterskan har en speciell tjänst och går sin specialistutbildning på universitet eller högskola. Utbildningtjänsten är reglerad i ett kollektivavtal.
  • Utbildningen genomförs till stor del i vårdverksamhet för att integrera teori och praktik.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida