Coronaviruset

Många sjuksköterskor har anmält covid som arbetsskada

Många sjuksköterskor har anmält covid som arbetsskada
Vårdförbundet är berett att ta strid för att medlemmar som smittats av covid-19 på jobbet ska få ersättning för arbetsskada. Arkivbild: Getty images.

Nästan 1 400 sjuksköterskor har anmält att de drabbats av arbetsskada genom att smittas av coronaviruset på jobbet. Men som reglerna är nu krävs mycket för att få ersättning. "Det är under all kritik", säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

En sammanställning från Arbetsmiljöverket visar att 5 000 personer har anmält till Försäkringskassan att de drabbats av en arbetsskada på grund av coronaviruset. Merparten rör vårdpersonal, varav den värst drabbade gruppen är undersköterskor och sjukvårdsbiträden med 2 101 anmälningar.

Vårdförbundets grupper

Därefter följer sjuksköterskor med 1 391 anmälda arbetsskador. Bland Vårdförbundets grupper finns även åtta barnmorskor och två biomedicinska analytiker. Det saknas separat redovisning för röntgensjuksköterskor.

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg tycker det är orimligt att vårdpersonal kan förlora pengar när de riskerar livet för att rädda andra. Foto: Lars Nyman.

– Antalet anmälningar visar att våra medlemmar sliter hårt i frontlinjen. Förutom att de är trötta, har tvingats se mer död än någonsin, och har gått miste om tid med vänner och familj, blir de själva sjuka i stor utsträckning. De betalar ett högt pris. Politiker och arbetsgivare kan inte betala med tacksamhet, det behövs högre lön och fungerande trygghetssystem, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Strandade förhandlingar

Som det är i dag måste sjukdomstillståndet kvarstå i 180 dagar för att personalen ska få rätt till arbetsskadeersättning. Vårdförbundet vill att det ska gälla så fort någon insjuknar i covid-19, eftersom det ger bättre ekonomisk ersättning än vid vanlig sjukskrivning. I första hand försöker de få till en förbättring i den kollektivavtalsbaserade arbetsskadeförsäkringen. 

I april inleddes förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, och OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, som samlar Vårdförbundet och ytterligare 13 fackförbund inom offentlig sektor.

OFR vill bland annat att 180-dagars regeln ska strykas under pandemin, samt att de normalt gällande bevisreglerna för att smitta skett på arbetet ska lättas upp. Hittills har SKR sagt nej till alla yrkanden.

– Det här är en speciell situation, som kräver särskilda lösningar. Det är under all kritik om arbetsgivaren inte kan ge ekonomiskt skydd till den personal som riskerar sina liv för att rädda andra. SKR är politiskt styrt, de borde ta ansvar. Vi viker oss inte, utan kommer fortsätta framföra våra krav, säger Annelie Söderberg.

AMV och Försäkringskassan utreder separat

När det gäller den statliga arbetsskadeförsäkringen beslutade regeringen i april att införa covid-19 på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada. Det gäller retroaktivt från den 1 februari och framåt. Men det innebär inte per automatik någon uppmjukning av kriterierna för att få ersättning.

Under hela pandemin har Arbetsmiljöverket uppmanat arbetsgivare att göra en anmälan om arbetsskada om vårdpersonal drabbas av covid-19 efter att ha vistats i samma rum som en bekräftat sjuk patient. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte.

Men Arbetsmiljöverket utreder egentligen bara om arbetsgivaren följt lagar och föreskrifter som rör arbetsmiljön. Vid allvarliga brister kan myndigheten skicka en åtalsanmälan till åklagare, som sedan fattar beslut om ärendet ska drivas vidare.

I stället är det Försäkringskassan som beslutar om kraven för utbetalning av ersättning är uppfyllda i enlighet med socialförsäkringsbalken. Enligt dagens regler behövs medicinsk kunskap om att det finns ett samband mellan skadan och det man utsatts för i sitt arbete.

Kommer stötta medlemmar

De medlemmar som eventuellt får ett negativt besked kan räkna med stöd från Vårdförbundet, berättar Annelie Söderberg.

– Vi kan bland erbjuda juridisk hjälp. Men jag hoppas att det inte ska behöva gå så långt, utan att Försäkringskassan och AFA Försäkring utgår ifrån att om någon jobbat med sjuka patienter så är det där smittan skett. Många har dessutom varit mycket på jobbet, för att endast vila korta perioder hemma, säger Annelie Söderberg, och tillägger:

– Ytterst är det en fråga för politikerna. När det är en pandemi måste vi ha ha ett bättre samhällsskydd på plats för medborgare inom yrken där man förväntas stå i frontlinjen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida