Omvårdnad

Bryt tystnaden kring sex och cancer!

Bryt tystnaden kring sex och cancer!
Sjuksköterskorna Lena Wettergren och Else-Marie Rasmusson forskar på hur cancersjukdomar påverkar sexualiteten. Foto: Maria Ejd

Egentligen borde det inte vara så svårt att tala om sex. Det är ju så naturligt. Ändå — patienter med cancer får inte den information de vill ha och vårdpersonal tycker alltför ofta att det är obekvämt att ta upp frågor som rör lust och förmåga.

Christoffer Malmström, barnsjuksköterska vid barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, anser inte att han fullt ut har den kunskap och trygghet som krävs för att fråga en ung kille med cancer om hans funderingar kring sexualitet.

.

– Sex är trots allt ett laddat ämne och det kan vara svårt att prata om lust och funktion med en cancersjuk tonåring när föräldrarna är med i rummet. Det är lättare att prata om fertilitet och där har vi ett pm, men det har vi inte när det gäller sexualitet.

Våga ställa frågor

”Bryt tystnaden om cancer och sex”, uppmanar CancerRehabFonden som, i samarbete med RFSU, vill sprida kunskap till vårdpersonal om lust, funktion och förmåga hos patienter med cancer. Under ett seminarium i Stockholm berättade två forskande sjuksköterskor om sina studier av patienters behov av information och om sjuksköterskors förmåga att ge den.

Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska med en masterexamen i sexologi, har intervjuat kvinnor med gynekologisk cancer i en av studierna till hennes licentiatavhandling. Ett citat som gripit henne är kvinnan som sa: ”De borde ha sagt: vi kommer att förstöra ditt sexliv för att rädda ditt liv.” Inte för att det hade fått henne att välja annorlunda, men för att rätt information hade kunnat lindra ångesten.

Minskad lust i samband med cancer kan bero på behandlingarna, på att kroppen har förändrats eller för att man har ett annat fokus än sexualitet. Men lust hänger också samman med funktion och även den kan påverkas av kirurgi, cytostatika, strålbehandling – och psykologi.

.

– Att få veta att erektionsförmågan kan påverkas och att det inte är något konstigt kan minska stress och oro. Det finns hjälpmedel som erektionsstimulerande läkemedel, erektionspump och pubisringar. Slemhinnorna i slidan kan bli torra, både av behandlingar och minnet av dålig sex. Berätta om att det kan hända och om att det finns lokalt verkande östrogen, glidmedel, dilatatorer och vibratorer, sa Else-Marie Rasmusson.

Har många funderingar

Hennes avhandling, som bygger både på intervjuerna och på enkäter som har besvarats av både män och kvinnor, visar att patienterna önskar mer information om sexuell hälsa än vad de har fått. De funderar över sin förändrade kropp, om att vakna genomsvettig, om när det är lämpligt att ha sex och när man bör avstå. Funderingar om smitta var också en oro.

Studierna gjorde en skillnad mellan könen tydlig.

– Kvinnor med bröstcancer saknade information om sexualitet, medan män med prostatacancer fick mer information än vad de hade efterfrågat.

Hur ska man prata?

Handfasta råd och information är en sak. En annan, och minst lika känslig, är hur vårdpersonal ska prata med patienter och närstående om sex. Sjuksköterskan Lena Wettergren, universitetslektor vid Karolinska institutet, forskar kring sexuell och reproduktiv hälsa efter cancer.

– Vi vet några saker, sa hon. Det är vanligt med sexuella problem i samband med cancer, många patienter tycker att det är en viktig fråga och vårdpersonal är ovan och saknar kunskap om sexuell hälsa i samband med cancer.

Har ett utbildningsverktyg

Hon leder en forskargrupp som driver projektet Fex-can, där ungdomar som har haft cancer får kunskap om fertilitetsoro och sexualitet. Inom ramen för projektet finns också ett utbildningsverktyg som riktar sig till onkologisjuksköterskor.

– Sjuksköterskor är väl lämpade att prata om fertilitet och sex eftersom de ofta finns nära patienten, men de saknar kunskap, rutiner och tid för att prata om det, sa Lena Wettergren.

Hon underströk att det inte måste kännas naturligt första gången man pratar om sex. Det går att träna på hur samtal, som man egentligen drar sig för, kan inledas. Lena Wettergren rekommenderar rollspel och tipsade om en inledning: ”Det är inte ovanligt att cancer påverkar sexlivet. Hur är det för dig? Är det något du har funderat på?”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida