Introduktion

Mentorer slutar efter uteblivet lönepåslag

Mentorer slutar efter uteblivet lönepåslag
Agneta Söderlund har arbetat 17 år som sjuksköterska och har en grundlön på 32 670 kronor.

Elva erfarna sjuksköterskor i Region Jämtland Härjedalen har rekryterats som mentorer för nya kolleger. De skulle få nya arbetsuppgifter och mer ansvar, men inget lönepåslag. Nu har de bestämt sig för att inte fullfölja uppdraget.

– Det räcker nu, vi har tröttnat på att vara så duktiga hela tiden. Det låter så fint att det ska finnas karriärvägar för oss sjuksköterskor, men samtidigt finns inget sätt att få upp lönen.

Det säger Agneta Söderlund på telefonen från Östersund. Hon är en av de elva erfarna sjuksköterskor som region Jämtland Härjedalen handplockade som mentorer i vintras. Tanken var att de skulle stötta nyutbildade sjuksköterskor på det så kallade introduktionsåret. Mentorerna skulle träffa sina adepter två timmar varannan vecka för samtal om yrkesrollen.

Kvalificerade för uppgiften

– Jag tyckte det lät som en spännande sak och jag har alltid tyckt om att handleda säger Agneta Söderlund som har gått handledarutbildningen sedan tidigare.

Hon har arbetat som sjuksköterska i 17 år inom kirurgkliniken. Sedan åtta år jobbar Agneta Söderlund inom det palliativa hemsjukvårdsteamet på Storsjögläntan. Tillsammans med de andra mentorerna fick hon i våras en två-dagars utbildning i bland annat samtalsmetodik. De fick information om att de skulle ta sig an först 22 nya sjuksköterskor och sedan ytterligare 30 stycken till hösten, det vill säga drygt fyra nya kolleger per mentor.

Skrev brev

Innan de träffade sina adepter första gången väcktes frågan om lönepåslag för det extra åtagandet. Sjuksköterskorna la ett anspråk på 2 000 kronor mer i månaden men fick inget besked. I slutet av mars skrev de ett brev till regionsrådet. I början av maj fick de svar att det inte var aktuellt med något lönepåslag.

Personaldirektör för Region Jämtland Härjedalen Krister Eriksson hänvisar i svarsbrevet som Vårdfokus tagit del av att liknande uppdrag finns hos andra yrken, som läkare till exempel. Han skriver att det handlar om att få nya kolleger och i förlängningen en bra arbetssituation och en patientsäkervård. 

”Att vara mentor ska värderas precis som andra arbetsuppgifter i samband med den årliga lönerevisionen, d v s ingå i den kontinuerliga löneprocessen kopplat till de olika rollerna i karriärvägarna. Värderingen ska handla om uppdraget i sig men också hur det utförs. Det innebär att ert anspråk på ett lönetillägg på 2000 kr för mentorskap avslås utifrån ovanstående motivering.” 

(Citat från Krister Erikssons svar på sjuksköterskornas lönekrav)

Handlar om fler 

– För oss handlar det om att vår kompetens ska värdesättas. Från början kändes som en ganska liten grej, men nu känner vi att vi gör det här för alla sjuksköterskor som under alla år tagit på sig extrauppgifter och ställt upp utan att få någon ersättning för det, säger Agneta Söderlund.

Hon berättar att samtliga elva mentorer valt att inte påbörja uppdraget och att de fått besked om att ledningen bett deras enhetschefer att tala med dem.

– Vad vi ska prata om vet jag inte, men jag har stöd från min närmaste chef. Jag antar att de kommer att rekrytera nya mentorer för de nya sjuksköterskorna har ju blivit lovade att få det stödet under sitt första år.

Vårdfokus har försökt nå Krister Eriksson på Region Jämtland Härjedalen för en kommentar. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida