Forskning

Miljonsatsning på forskning om kroniska sår

Miljonsatsning på forskning om kroniska sår
Forskarna vill med de nya förbanden påskynda läkning och förebygga infektioner. Bild: Getty Images

En studie om sårvård har dragit vinstlotten och får ett nytt miljonanslag. Forskarna testar nya förband med cellulosa och antimikrobiella ämnen. Förbanden har inbyggda sensorer som känner av läkningen.

En sårstudie vid Linköpings universitet har fått anslag från Stiftelsen för strategisk forskning. I projektet deltar också forskare i Örebro och Luleå.

Det femåriga forskningsprojektet går ut på att minska lidandet för patienter med olika typer av sår, och spara pengar inom sjukvården.

– Behandling av svårläkta sår är ett av de största problemen inom medicin. Det finns siffror på att ungefär en fjärdedel av alla sjukvårdsplatser i Sverige upptas av patienter med kroniska sår, säger Torbjörn Bengtsson, professor i medicinsk cellbiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

Förband behöver bytas

Forskarna menar att de traditionella sårförband sjukvården använder måste bytas ofta – och att patienternas sår inte alltid läker. Det problemet vill forskarna lösa med hjälp av nytt sårvårdsmaterial baserat på cellulosa kombinerat med en ny typ av antimikrobiella ämnen.

De nya förbanden ska inte behöva bytas lika ofta.

Förbanden ska också ha sensorer som kan känna av hur sårläkningen går, och meddela när förbandet behöver bytas.

Men det finns fortfarande en risk för infektioner när bakterier växer mellan förbandet och såret. Örebroforskarna arbetar med att förebygga infektioner och påskynda läkningen med så kallade antibakteriella peptider, proteindelar som produceras av mjölksyrabakterier.

– Vi har använt dem under många år och sett att de är väldigt effektiva mot olika sjukdomsframkallande bakterier, till exempel antibiotikaresistenta stafylokocker. Vårt projekt handlar om att hitta ett förband som i kombination med antibakteriella peptider kan läka kroniska sår, säger Torbjörn Bengtsson.

Med antibiotika

Tillsammans med antibiotika kan peptiderna också utgöra ett effektivt vapen mot multiresistenta bakterier.

– När vi kombinerar antibiotika med våra peptider blir bakterierna mer känsliga mot antibiotikan, det vill säga att det räcker med en lägre dos av antibiotika. Därmed minskar risken för utveckling av antibiotikaresistens, som är ett av de största hoten mot folkhälsan i dag, säger Hazem Khalaf, forskare vid Örebros universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida