Mindre pengar till specialistutbildning i Stockholm – trots stor brist

Stockholms läns landsting halverar budgeten till uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor — trots en skriande brist. Nu slår ansvariga chefer inom barnsjukvården larm. Men personallandstingsrådet hänvisar till att utbildningen är statens ansvar.

I ett brev till personallandstingsrådet Anna Starbrink varnar fyra chefer vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset för konsekvenserna av bristen på specialistsjuksköterskor inom barnsjukvården i Stockholm.

De påpekar att vård av barn kräver specifik kunskap och att kompetens är av stor vikt för patientsäkerheten.

I brevet skriver de: ”Vi ser med häpnad att Alliansen ej budgeterat för de uppdragsutbildningar för specialistutbildning av sjuksköterskor som finns i dag.”

Statens ansvar

I sitt svar till cheferna inom barnsjukvården frånsäger sig personallandstingsrådet Anna Starbrink ansvaret: ”Det är i huvudsak statens ansvar att det finns tillräckligt många utbildningsplatser, och i vår dialog med regeringen är vi tydliga med att staten måste ta det ansvaret.”

I budgeten för 2013 har landstinget avsatt 7,3 miljoner kronor för uppdragsutbildning av specialistsjuksköterskor. Det är mindre än hälften jämfört med 2012.

Inga nya uppdrag

– Vi har kompetens och möjlighet att starta ett flertal specialistsjuksköterskeutbildningar omgående, men har hittills inte fått ett enda uppdrag från landstinget, säger Lena Sahlqvist, avdelningschef för uppdragsutbildningarna vid Karolinska institutet.

Enligt Maria Englund, personaldirektör vid Stockholms läns landsting, är pengarna för 2013 i första hand till för att täcka redan påbörjade utbildningar. Hon bekräftar också att det inte finns några beslut om nya uppdragsutbildningar, men att behovet av specialistkunskap är stort.

– Antalet specialistsjuksköterskor som utbildas är inte tillräckligt och det har vi påtalat för utbildningsdepartementet, som har ansvaret för att se till att det finns tillräckligt många utbildningsplatser, säger Maria Englund.

Behöver 190 nya platser

Stockholmsregionen har landets lägsta tillgång på specialistsjuksköterskor per capita. I ett brev till regeringen tidigare i år skrev Stockholms läns landsting tillsammans med lärosätena att man skulle behöva 190 nya utbildningsplatser redan 2013. Men av det ser det alltså inte ut att bli någonting eftersom regeringen inte har avsatt några extra pengar för specialistsjuksköterskeutbildning nästa år och landstinget inte heller satsar på uppdragsutbildningar.

Öppet brev

Brevet till personallandstingsrådet Anna Starbrink är undertecknat av Britt-Marie Ygge, utvecklingschef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Ulla Althin, vårdutvecklare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Eva Berggren Broström, verksamhetschef vid Sachsska barnsjukhuset samt Janet Mattsson, kvalitets- och vårdutvecklare vid Sachsska barnsjukhuset.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida